ac125class7 / สุสานกระทู้ / ใครเกลียดRitzเข้ามา

ใครเกลียดRitzเข้ามา

ไปตายสะไอเหี่ยริท ควย ตัวก้เตี้ยเสือกแอ้บแมนกุรุ้น่าจริงๆแล้วมึงก้เปนแบบท้อปเดวิลเพื่อนกุสินะ


Mr_BoBoFri Jun 11 2010 20:26:49 GMT+0700 (ICT)