ac125class7 / สุสานกระทู้ / กูขุดกระทู้แล้วพวกมิงจะควยไร

กูขุดกระทู้แล้วพวกมิงจะควยไร

มีควยไรคับไอสัส

กูขุดกระทู้แล้วบอกกูเม้นมั่ว

เดวก็เจ๊บตัวหรอกสัส

ยังมหน้ามาด่ากูเกรียน เดวก็เจ๊บหรอกสัสนี้

เห้ยควยไรเจอได้นะสัส

5 5 5

Top_FondueWed Jun 23 2010 20:32:00 GMT+0700 (ICT)