ac125class7 / สุสานกระทู้ / พ่อมิงตายไอสัส เซนเซอหาพ่อมิงหรอควาย

พ่อมิงตายไอสัส เซนเซอหาพ่อมิงหรอควาย

พ่อมิงว่างมากหรอไงสัส จะมาเซนเซอ ไหนบอกจะเอาออกแล้วมิงมาเซนอีก สัสนี้ไม่รักษาคำพูดเลยควย ไอหน้าส้นตีน

Top_FondueThu Jun 24 2010 19:03:10 GMT+0700 (ICT)