ac125class7 / สุสานกระทู้ / เรื่องสอบวิชาภาษาอังกิดพื้นฐานพรุ่งนี้

เรื่องสอบวิชาภาษาอังกิดพื้นฐานพรุ่งนี้

อย่าลืมอ่านสำนวนในObjectiveหน้า126กะ143ด้วยนะ

คิดว่ามีสิทธ์ออกนะ

YingMonMangleyTue Sep 21 2010 17:49:20 GMT+0700 (ICT)