ac125class7 / สุสานกระทู้ / O-NET ปีการศึกษา 2553 (ม.6)

O-NET ปีการศึกษา 2553 (ม.6)

O-NET ปีการศึกษา 2553 (ม.6)กำหนดการ O-NET ปีการศึกษา 2553 (ม.6)

LINK : http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/496ac93753d41b2ac3cf8696003c880d.pdf

สมัครสอบ : วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET : วันที่ 5 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

วันสอบ : วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศผลสอบ : วันที่ 10 เมษายน 2554

ตารางสอบ : http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/388f91de55da391942e3383cb9d34eb3.pdf

ตารางสอบ : http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/ee4c5a883892774fc60ce3a8b20e7b80.pdf

ู่มือนักเรียนในการสอบ : http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/2dc7d99281eab25c1bb7781c372d0ebb.pdf


ปล. ขออนุญาตทำการรวบรวมให้เพื่อเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ในนี้มันมีอะไรไม่รู้อ่ะ กดเข้ามาดูหน่อยดิ


TopDevilZFri Oct 22 2010 20:10:37 GMT+0700 (ICT)