acc2v3 / สนทนาการบ้านจ้า">สนทนาการบ้านจ้า / งานคอม ต้องทำยังไง บ้างอะ

งานคอม ต้องทำยังไง บ้างอะ

งานคอมจะต้องนำเสนอยังไงอะ และ ทำเสนอแนวประมาณไหน


master Hard ช่วยตอบด้วย

papikoWed Feb 03 2010 20:08:50 GMT+0700 (ICT)