acdotatour / Ac DotA Tournament / กฏ กติกา การแข่งขัน Ac DotA Tournament Summer 2011

กฏ กติกา การแข่งขัน Ac DotA Tournament Summer 2011

[SIZE=6][COLOR=red]กติกาการแข่งขันโดยทั่วไป[/COLOR][/SIZE]
 
[COLOR=#ffffff]1. แข่งแบบ League (พบกันหมด)[/COLOR]
 
[COLOR=white]2. ทำการแข่งขันในระบบ[/COLOR] [SIZE=5][COLOR=red]TCG Network[/COLOR][/SIZE] [COLOR=white]เป็นหลัก[/COLOR][URL=http://"http://www.thaicybergames.com/webboard/index.php/board,133.0.html"] (รายละเอียดเกี่ยวกับ TCG Network คลิกที่นี่)[/URL]
[COLOR=white]( อนุญาตให้ทีมที่ตกลงกันได้ สามารถแข่งขันที่ระบบอื่นได้)[/COLOR]
[COLOR=white]* หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ทีมที่สามารถเข้าแข่งขันใน TCG Network ได้ เป็นฝ่ายชนะบาย[/COLOR]
 
 
[COLOR=white]3. เวลาในการแขงขัน 1 รอบ / 1 สัปดาห์การแข่งขัน ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ให้แข่งเวลา[/COLOR] [SIZE=5][COLOR=red]20.00 น. ของวันเสาร์[/COLOR][/SIZE] [COLOR=white]สายได้ไม่เกิน 30 นาที (20.30น.) และ แข่งให้ เสร็จก่อนเวลา[/COLOR] [SIZE=5][COLOR=red]24.00 น. ของวันเสาร์สุดสัปดาห์[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=white]- การนัดทีมแข่งขันให้ใช้เว็บบอร์ด ac dota tournament เป็นหลัก [/COLOR]
[COLOR=white]- ถ้าทีมไม่สามารถแข่งขันได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ระบุสาเหตุ และยอมรับจากหัวหน้าทีมทั้ง2ทีม [/COLOR]
[COLOR=white]-ถ้าไม่มีสาเหตุ หรือแจ้งเลื่อน ตัดสิทธิ์แพ้บายในรอบนั้นทันที[/COLOR]
[COLOR=plum]-จะทำการปิดกระทู้รายงานผลเวลา[/COLOR] [SIZE=5][COLOR=red]24.00 น. ของวันเสาร์สุดสัปดาห์[/COLOR][/SIZE] [COLOR=plum]ทีมใดที่ยังไม่รายงานผลจะถูกปรับแพ้ทันที[/COLOR]
 
 
[COLOR=#99ff33]4. ไม่อนุญาตให้เลื่อนเวลาการแข่งขันใดๆทั้งสิ้น
 
 
[COLOR=#ffe4e1]5. กรุณามาแข่งให้ตรงเวลา 20.00 น. และแข่งให้เสร็จก่อนเวลา 24.00 น.ของวันเสาร์สุดสัปดาห์ หากไม่สามารถทำการแข่งขันภายในเวลาดังกล่าวโดยไม่มีสาเหตุซึ่งสามารถยอมรับ ได้ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที[/COLOR]
 
[COLOR=#99ff33]5.1 ถ้าไม่โพส BAN HERO ทั้ง 10 ตัว หรือ กรณีที่ Ban Hero ไม่ตรงกับ Replay ปรับแพ้บายทันที[/COLOR]
[COLOR=#99ff33]5.2 รายละเอียดการโพสreplay สำหรับทีมที่ไม่มี Replay CM อ่านกฏตามข้อ 11 ในกติการะหว่างการแข่งขัน[/COLOR]
[COLOR=#99ff33]5.3 - ถ้าหากว่า ในการรายงานผลมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น[/COLOR]
[COLOR=#99ff33]* แข่งจบใกล้เวลา 24.00 น. ของวันเสาร์สุดสัปดาห์[/COLOR]
[COLOR=#99ff33]* มีปัญหาเรื่อง Internet ขัดข้อง[/COLOR]
 
[COLOR=#99ff33]เกรงว่าจะ Post ไม่ทัน ให้ทำการ Post รายงานตัวไว้ก่อนที่กระทู้รายงานผล และ ให้อีกทีมที่แข่งกับคุณต้องออกมา Post ยืนยันด้วย[/COLOR]
[COLOR=#99ff33]ว่าปัญหาของท่าน คือ อะไร มีการเลื่อนแข่งหรือไม่ เพื่อยื่นคำร้องต่อ ผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน ในการขอเลื่อน Post รายงานผล[/COLOR]
[COLOR=#99ff33]หรือ ขอเลื่อนการแข่งขันครับ อีกทั้ง แนบ กระทู้ตอบรับในกระทู้นัดแข่งด้วย[/COLOR]
[COLOR=#99ff33]จากนั้นให้ทำการแจ้งแก้ไข ที่กระทู้ แจ้งปัญหาการแข่งขัน เพื่อให้ Moderator นำผลการแข่งขันของคุณไปแก้ไขในกระทู้รายงานผลครับ[/COLOR]
 
[COLOR=#99ff33]- ในขณะที่อีกทีมขอเลื่อนการแข่งขัน จากเวลาปกติ ทีมของคุณมีสิทธิ์ขาดที่จะไม่ให้เลื่อน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น[/COLOR]
 
[COLOR=plum]6. ใช้[/COLOR] [SIZE=5][COLOR=yellow]Warcraft III The Frozen Throne Version 1.24e[/COLOR][/SIZE]
 
[COLOR=plum]7. Map :[/COLOR] [SIZE=5][COLOR=yellow]Stable Map[/COLOR][/SIZE] (www.getdota.com)
 
[COLOR=plum]8. Mode : Captain mode (-CM) Random Draft[/COLOR] (อนุญาตให้ใช้ -AP ในการแข่งขัน แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ยึด -CM เป็นหลัก)
 
[COLOR=plum]9. Auto Ban Heros : ไม่มี[/COLOR]
 
[COLOR=plum]10. เวลาการแข่งขัน : ไม่จำกัด[/COLOR]
 
[COLOR=#f0ffff]11. หลังจากผู้เข้าแข่งขันมากันครบแล้ว[/COLOR]
[COLOR=#f0ffff]ให้ ผู้ที่ได้ (เขียว) ตามตารางการแข่งขัน เป็นฝ่าย Create game และเล่นฝั่ง The Scourge[/COLOR]
[COLOR=#f0ffff]- สามารถเลือกใช้ Ghost Bot Create game ได้เนื่องจากเป็น Host กลาง[/COLOR]
[COLOR=#f0ffff]- กรณีที่ไม่สามารถใช้ Ghost Bot ได้ สามารถหาบุคคลซึ่งเป็น VIP หรือ Moderator ช่วยทำการ Pubby โยนหัวห้องใว้สำหรับคุมห้อง การแข่งขันได้ [/COLOR]
[COLOR=#f0ffff]ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่แค่ ใช้คำสั่ง !pubby name(ชื่อเจ้าของห้องที่มอบให้) nameroom(ชื่อห้อง) เท่านั้น [/COLOR]
[COLOR=#f0ffff]-กรณีที่ Ghost Bot มีปัญหาไม่สามารถ ใช้งานได้ ให้ผู้เล่นตามตารางเป็นฝ่าย Create game[/COLOR]
 
 
[COLOR=red]12. กติกาการเลือก Hero[/COLOR]
 
[COLOR=wheat]- เมี่อเริ่มเกมให้ผู้เล่น[/COLOR][COLOR=#6495ed]สีน้ำเงิน[/COLOR][COLOR=wheat]พิมพ์ -CM เสร็จแล้วระบบจะทำการ Random ว่าฝั่งไหนจะได้สิทธิ์ในการแบน Hero ก่อน[/COLOR]
 
[COLOR=wheat]- ฝ่ายที่ได้เลือก Ban Hero ก่อน โดยผู้ที่อยู่ใน[/COLOR][COLOR=#6495ed]สีน้ำเงิน (Captain)[/COLOR] [COLOR=yellow]หรือ[/COLOR] [COLOR=pink]สีชมพู(Captain)[/COLOR] [COLOR=wheat]จะเป็นคนเลือก โดยเกมจะกำหนดเวลาให้ 45 วินาทีในการเลือก Ban[/COLOR]
 
[COLOR=wheat]- วิธีการแบน คือการคลิกไปยังรูป icon ของ Hero ที่ต้องการจะแบนตาม Tavern ต่างๆ[/COLOR]
 
[COLOR=wheat]- Mode CM (ใหม่) Ban 3 ตัว แล้ว Choose 3 ตัว ต่้อมา Ban 2 ตัว แล้วค่อย Choose อีก 2 ตัว กลายเป็น Ban ทั้งหมด 5 ตัว[/COLOR]
 
[COLOR=red]Ban 1-1-1-1-1-1 = 6 ตัว[/COLOR]
[COLOR=red]สลับกัน Choose 1-2-2-1 = 6 ตัว [/COLOR]
[COLOR=red](ฝั่งหล่ะ 3 ตัว ฝั่ง Ban ก่อนได้เลือกก่อน 1 ตัว ฝั่ง Ban ทีหลังได้เลือกก่อน 2 ตัว)[/COLOR]
[COLOR=red]จากนั้น Ban ต่ออีก 2 ตัว 1-1-1-1 = 4 ตัว (ฝั่งหล่ะ 2 ตัว สลับกัน แบน)[/COLOR]
[COLOR=red]แล้วทำการ Choose ต่อ 1-1-1-1 = 4 ตัว (ฝั่งหล่ะ 2 ตัว สลับกัน เลือก)[/COLOR]
 
[COLOR=orange]-หลังจาก เลือกตัวเสร็จ ผู้เล่นแต่ละคนก็ Click ที่ Hero ที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้เล่น แล้ว click เครื่องหมายถูก เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นก็ดำเนินเกมตามปกติ[/COLOR]
 
[COLOR=yellow]***คำเตือน***[/COLOR]
 
[COLOR=yellow]- กรุณาเลือกให้ทันเวลาที่กำหนด หากใช้เวลาหมดไปแล้วจะมี Extra time ให้อีก 45 วินาที หากยังใช้เวลาหมดอีกระบบจะทำการ Random hero ให้ทันที[/COLOR]
 
[COLOR=yellow]- หลังจากเริ่มทำการ Ban Hero ตัวแรกแล้ว ห้ามทำการ pause game ระหว่างการ Draft โดยเด็ดขาด หากต้องการ Pause ขอให้ทำหลังจาก Draft เสร็จแล้ว และต้องเป็นที่ยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย[/COLOR]
 
[COLOR=yellow]- ถ้าไม่ต้องการ Ban Hero สามารถปล่อยว่างใว้จนกว่าเวลาหมด ได้ ช่องที่แบนดังกล่าวจะไม่มี Ban Hero แต่ Extra Time จะหมดไป[/COLOR]
 
[COLOR=yellow]- ทีมที่เลือกตัวผิดในระหว่างโหมด -CM ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น หากอีกฝั่งไม่อนุญาตให้ re game[/COLOR]
 
 
 
[SIZE=5][COLOR=#dda0dd]กติกา ระหว่างการแข่งขัน[/COLOR][/SIZE]
 
[COLOR=#afeeee]1. สามารถทำการ Share Unit ได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดยไม่มีข้อห้ามใดๆ (Full share)[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]2 กฏเกี่ยวกับ item ต่างๆ[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- item ที่สามารถซื้อให้เพื่อนร่วมทีมใช้งานได้ มีรายการ item ดังนี้[/COLOR]
 
[COLOR=beige][IMG]http://upic.me/i/p9/thumb.jpg[/img][/COLOR][COLOR=lightblue]Clarity Potion[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/4q/thumb1.jpg[/img]Ancient Tango of Essifation[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/zc/thumb2.jpg[/img]Flask of Sapphire Water [/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/be/thumb3.jpg[/img]Observer Wards[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/sf/thumb4.jpg[/img]Sentry Wards[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/ck/thumb5.jpg[/img]Courier[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/d5/thumb7.jpg[/img]Flying Courier Recipe[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/b5/thumb7.jpg[/img]Scroll of Town Portal[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/yi/thumb8.jpg[/img]Gem of Truesight[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/q2/cheese.gif[/img]Cheese (ได้จากการฆ่า Rohan)[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/il/thumb10.jpg[/img]Dust of Appearance[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- item ประเภท Shareable สามารถแลกเปลี่ยนกันใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งมีรายการ item ดังนี้[/COLOR]
 
[COLOR=beige][IMG]http://upic.me/i/8i/thumb1.jpg[/img] [/COLOR][COLOR=lightblue]Ring of Regenaration[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/c7/thumb2.jpg[/img]Sobi Mask[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/gv/thumb3.jpg[/img]Ring of health[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/jp/thumb4.jpg[/img]Void Stone[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/ra/thumb5.jpg[/img]Magic Stick[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/za/thumb6.jpg[/img]Magic Wand[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/8z/thumb7.jpg[/img]Empty Bottle[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- item ประเภท Shareable ห้ามนำเอาไปขายทุกกรณี พบเห็น ปรับแพ้บาย ทันที [/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- item พิเศษ [IMG]http://upic.me/i/ry/thumb18.jpg[/img]Divine Rapier ไม่อนุญาตให้ฆ่าตัวตายเพื่อให้เพื่อนเก็บ ส่วน hero ที่ฆ่าตัวตายในจังหวะปะทะนั้นถือเป็นข้อยกเว้น (หากมีข้อสงสัย หลังการแข่งขันกรุณาส่ง replay ให้ Moderater ที่ควบคุมการแข่งขันดู เราจะพิจารณาเป็นรายๆไป)[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- การจำกัด Item ไม่จำกัด[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- ห้ามนำ Item ของผู้เล่นที่ Disconnect ออกไปแล้ว ไปใช้งานหรือขายโดยเด็ดขาด[/COLOR]
 
[COLOR=beige]3. ห้ามทำการกักกัน Creep (เช่น ใช้ Creep ของ Chen บล็อคทางเข้าฐานเป็นระยะเวลานาน)[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- Skill Fissure ของ Earth Shaker ไม่ถือเป็นการกักกัน Creep[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/ct/skill-0.jpg[/img][/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- Skill Sprout ของ Prophet ไม่ถือเป็นการกักกัน Creep[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/0f/skill-1.jpg[/img][/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- Skill Toss ของ Stone Giant ไม่ถือเป็นการกักกัน Creep[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/7g/skill-2.jpg[/img] [/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- Skill Meat Hook ของ Butcher ไม่ถือเป็นการกักกัน Creep[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/gi/btnimpale.gif[/img] [/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- การใช้ Boot of Travel ไม่ถือเป็นการกักกัน Creep[/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/2i/6icon.jpg[/img] [/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- สามารถบัง Creep ให้เดินช้าลงและลาก Creep เข้าป่าได้[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- การ block ทางเข้า Base โดยสกิล Fissure ของ EarthShaker จนครีพขึ้นไม่ได้ ถือว่าผิดกฏ[/COLOR]
 
 
[COLOR=#adff2f]4. ห้ามใช้ข้อผิดพลาดต่างๆในตัวเกม (Bug) [/COLOR]
[COLOR=#afeeee]- ซึ่ง Bug ดังกล่าว สามารถยืนยันได้แน่นอน ว่า เป็น Bug ที่เกิดขึ้นจากตัวเกมส์จริง เช่น บัค skill หรือ item [/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]5. การ Backdoor โจมตีสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มี Creep ไม่ถือว่าเป็นความผิด[/COLOR]
[COLOR=#afeeee]- แต่ห้าม วาปเข้าฐาน(Base Area) เช่น [/COLOR]
[COLOR=#afeeee][IMG]http://upic.me/i/0j/skill-1.jpg[/img][/COLOR]
[COLOR=#afeeee]Furion Teleport ลงฐาน แล้วทำการโจมตีสิ่งก่อสร้าง [/COLOR]
[COLOR=#afeeee]การใช้ [IMG]http://upic.me/i/4c/j1cz2.jpg[/img]Helm Domination , Skill ของ [IMG]http://upic.me/i/tc/2oye3.jpg[/img]Furion , [IMG]http://upic.me/i/ol/enigma.jpg[/img]Enigma , [IMG]http://upic.me/i/0k/2a855.jpg[/img]Brest Master , [IMG]http://upic.me/i/rz/zceh6.jpg[/img]Chen , [IMG]http://upic.me/i/w4/rrwd7.gif[/img]N.Weaver และ [IMG]http://upic.me/i/4o/0alo8.jpg[/img]Enchant เพื่อ [IMG]http://upic.me/i/q8/kvi14.jpg[/img]Travel ลง Creep ที่นำมาเป็นพวกในบริเวณ Base Area[/COLOR]
 
[COLOR=#afeeee]- การใช้ [IMG]http://upic.me/i/5y/btnwindwalkon.gif[/img]WW ของ [IMG]http://upic.me/i/l4/pjw10.gif[/img]Bone , [IMG]http://upic.me/i/0p/2xq11.gif[/img]Gordar [IMG]http://upic.me/i/w4/rrwd7.gif[/img]N.Weaver หรือ item [IMG]http://upic.me/i/y0/o4h13.jpg[/img]Lothan Edge แล้วเดินโจมตีฐาน บริเวณ Base Area ไม่ถือว่าผิดกฏ[/COLOR]
[COLOR=#afeeee]การใช้ [IMG]http://media.playdota.com/items/92/thumb.jpg[/img]Travel วาป เพื่อลง creep ใน Base Area ไม่ถือว่าผิดเพราะว่า Creep ดังกล่าว ได้อยู่บริเวณ Base Area เรียบร้อยแล้ว [/COLOR]
[COLOR=#afeeee]สามารถ Backdoor สิ่งก่อสร้าง ได้ทุก Line กรณีที่ไม่มี creep หรือมี Creep ใน Base Area ไม่ถือว่าผิดกฏ นอกจากความผิดข้างต้นเท่านั้น [/COLOR]
[COLOR=#afeeee]- บริเวณที่ไม่ใช่ Base Area ( Tower 3 ) ช่วงบริเวณ Tower 1 และ 2 สามารถ Backdoor ได้ทุกรูปแบบไม่มีความผิด [/COLOR]
 
[COLOR=pink]6. การขอ ReGame โดยที่ทีมใดทีมหนึ่ง Lag หรือ Delay หรือมีผู้เล่น Disconnect สามารถให้ Regame ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้[/COLOR]
[COLOR=#afeeee]- การ ReGame ต้องอยุ่ภายใน 10 นาทีแรกเท่านั้น[/COLOR]
[COLOR=#afeeee]- ใน 10 นาทีแรก ถ้ายังไม่มีการตายหรือการเสียทาวเวอร์เกิดขึ้น แล้วมีคนหลุด Disconnect สามารถขอรีเกมได้ทันที[/COLOR]
[COLOR=#afeeee]- หากมีการตายหรือการเสียทาวเวอร์เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายที่มี Score Dead มีแต้มน้อยกว่า (ตายน้อยกว่า) ภายในเวลา 10 นาที มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจให้ Re Game หรือ ไม่ Re Game ได้เสมอ[/COLOR]
[COLOR=#afeeee]- ฝ่ายที่มี Score Dead มีแต้มมากกว่าหรือเท่ากัน ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการขอ Re game ภายในเวลา 10 นาที[/COLOR]
 
[COLOR=beige]***กรณีพิเศษ ถ้าเกิดการหลุดเนื่องจาก Ghost Bot มีปัญหา แล้วไม่ได้ทำการ Save Game ให้ทำการ Regame ใหม่ทันที โดยไม่สน Score Kill [/COLOR]
 
[SIZE=5][COLOR=red]กรณี ghost bot มีปัญหาต้องหลุดทั้ง 2 ทีมครบ 10 คนเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าเป็นปัญหาจากอินเตอร์เน็ตของท่านเอง[/COLOR][/SIZE]
 
[COLOR=white]- ในการตกลงทุกครั้งในกรณีจะ Reload Save กรุณาเก็บหลักฐานที่คุยตกลงกัน (ให้คุยตกลงเฉพาะ Webboard Thaicybergames เท่านั้น)[/COLOR]
[COLOR=white]เพื่ออ้างอิง กรณี เพื่อกันอีกฝ่ายจะใช้เป็นเครื่องมือในการขอชนะบายได้[/COLOR]
[COLOR=white]- กรณีที่ Regame ต้องเกบ Replay ก่อนการ Regame ไว้ทุกครั้ง และ นำมาโพสในกระทู้รายงานผลด้วย[/COLOR]
[COLOR=white]- หลังจากเกมส์โหลดทุกครั้ง เมื่อจบเกมส์ต้อง Save Screenshot เพื่อยืนยันผลการแข่งขัน ถ้าไม่มีรูปดังกล่าวจะทำการตัดสิทธิ์ เนื่องจากหาผู้ชนะไม่ได้[/COLOR]
[COLOR=pink][COLOR=white]ส่วนถ้ามีการยืนยันจากอีกทีมว่าแพ้จริง ต้อง นำ ScreenShot ฝั่งที่แพ้มายืนยันเช่นกัน ถ้าไม่มีก็ไม่หลักฐานสามารถหาผู้แพ้ชนะในการแข่งขันได้ ปรับทีมทั้งคู่ออกจากการแข่งขันทันที[/COLOR] [/COLOR]
 
[SIZE=3][COLOR=red][B]กรณี Load Save เพื่อประโยชน์ของทั้ง2 ฝั่ง ถ้ากรณีเกมส์ โหลด ควร เก็บหลักฐานทั้ง2ฝั่ง ไม่สามารถ มาโพสแสดงว่าแพ้ชนะ ถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจน[/B][/COLOR][/SIZE]
 
[COLOR=white]กฏใหม่สำหรับการ Regame [/COLOR]
[COLOR=white]เนื่องจาก ในปัจจุบัน Internet หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจมีปัญหาในการแข่งขันได้ และมีปัญหากันบ่อยครั้งจึงจำเป็นต้องเพิ่มเรื่องการ Load Game [/COLOR]
[COLOR=white]เพราะกฏข้างต้น ทีมส่วนน้อย อนุโลมให้สำหรับการ Load Game , ส่วนมากถ้ามีคนหลุด กรณีทีมได้เปรียบหรือเสียเปรียบจะไม่มีการโหลดทั้งสิ้น[/COLOR]
[COLOR=white] [/COLOR]
[SIZE=3][COLOR=palegreen][B]กรณีสำหรับ Load Game หลังจาก 10 นาที [/B][/COLOR][/SIZE]

[COLOR=pink]- เกมส์ที่Load ขึ้นมานั้น [/COLOR]
[COLOR=pink]1. มีผู้เล่น Lag แล้ว Save เพื่อทำการ Re-Connection Internet หรือ Restart Computer [/COLOR]
[COLOR=pink]2. Save Game ช่วงเวลาดังกล่าวและทำการแข่งขันต่อ ต้องไม่มีการปะทะกัน เช่น มีการ War ที่สำคัญอย่างเช่น FB , Triple kills , เสีย Barrack หลังจาก Save Game ดังกล่าว[/COLOR]
[COLOR=pink]การปะทะกันเหล่านี้ ควร Save Game เสมอ เพราะเป็นผลดีต่อทั้ง2 ฝั่ง (ทีมที่ได้เปรียบ นับเรื่อง Score kill เท่านั้น จะมีสิทธิ์ ในการขอ Load)[/COLOR]
[COLOR=pink]- กรณีที่ ทีมได้ Score kill มากกว่าหลุดระหว่างการปะทะและ หลังจากการ ปะทะ แล้วไม่ได้ทำการ Save Game โดยที่การปะทะดังกล่าว[/COLOR]
[COLOR=pink]มีผู้เล่นหลุดออกจากเกมส์ (กรณีที่มี score kill เท่ากัน ให้นับผลของการ War ครั้งนั้น ว่ามีใครได้ Kill มากกว่ากัน ในกรณีเท่ากันอีก ให้นับผลก่อนการ War เกิดขึ้นล่าสุดที่มี Score Kill ไม่เท่ากัน[/COLOR]
 
[COLOR=red][B]- กรณีที่ ผู้เล่น ฝั่งที่ Score Kill น้อยกว่าหลุด ไม่สามารถเรียกร้อง การ Load Game ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม[/B][/COLOR]

[SIZE=5][COLOR=yellow]3. สำหรับทีมที่ได้เปรียบในเรื่อง Score kill หลังจาก 10นาที คุณสามารถขอโหลด ได้1 ครั้ง เท่านั้น ในกรณีที่ Save Game เป็นไปตามข้อ 2[/COLOR][/SIZE]

[COLOR=white]หรือตามที่ตกลงกันตามหัวหน้าทีม แต่จะไม่สามารถโหลด Save Game ได้ ในกรณีที่ ฝั่งได้เปรียบ War แพ้ฝั่งตรงข้าม ซึ่งการ War ดังกล่าว แม้ Score Kill ได้เปรียบก็ตาม [/COLOR]
[COLOR=white]- กรณีที่ไม่สามารถโหลด Save Game ได้ จะนับ Score Kill เท่านั้น ถึงเกมส์จะได้เปรียบก็ตาม [/COLOR]
[COLOR=white]- ไม่สามารถให้ Regame ใหม่ได้ หากเกิดการ Save Game หลังจาก 10 นาทีแล้ว อิงตามกฏข้อ Regame[/COLOR]
 
[COLOR=red]***สำคัญมาก หากมีปัญหาเรื่องไม่สามารถโหลด save game ล่าสุดที่เซฟได้ เช่น save game เสีย หรือ save game หาย ไม่อนุญาตให้ทีมที่ีมีปัญหาให้สิทธิ์เลือกเซฟที่ล่วงหน้ากว่ามาเล่น แต่ผู้เล่นฝั่งที่มีปัญหามีสิทธิ์เลือกที่จะเล่นต่อได้โดยยอมที่จะมีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่า[/COLOR]
 
 
[SIZE=3][COLOR=red][B]เกี่ยวกับการ Regame และการ Post รายงานผลสำคัญมาก !![/B][/COLOR][/SIZE]
 
[COLOR=yellow]- Hero ให้ใช้ชุดเดิม ในกรณีที่เปลี่ยนตัวผู้เล่น ผู้เล่นคนอื่นๆห้ามสลับเปลี่ยน Hero ที่เล่นเด็ดขาด[/COLOR]
[COLOR=yellow]- ห้ามเปลี่ยน Hero ใน Lane ในการเริ่มเกมเด็ดขาด[/COLOR]
[COLOR=yellow]- ห้ามเปลี่ยนแปลงการซื้อ Item ของแต่ละผู้เล่นในทีมโดยเด็ดขาด[/COLOR]
[COLOR=yellow]- กรณีที่เป็น Hero Jungle ก็ยังคงต้องเดินไปยัง Jungle ที่คุณอยู่[/COLOR]
 
 
[SIZE=3][COLOR=beige][B]7. การขอ Save Gameต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ทีมเท่านั้น หากไม่ได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 ทีม[/B][/COLOR][/SIZE]
 
[COLOR=plum]โดยต้องกด Pause Game ก่อนทำการ Save ทุกครั้ง โดยให้ Save ตามรูปแบบดังนี้[/COLOR]
[COLOR=plum]- หลังจากมีการเกิด First Blood ขึ้น[/COLOR]
[COLOR=plum]- หลังจากมีการปะทะครั้งใหญ่ เช่น เจอกันในป่า2-2 3-3 ,การปะทะกันเพื่อป้องกัน Tower,การ All Cen 5 vs 5[/COLOR]
[COLOR=plum]- ทุกๆ 10 นาทีของการแข่งขัน[/COLOR]
[COLOR=plum]- การ Save Game ควรทำเมื่อทั้งสองทีมพร้อมที่จะ Save โดยให้พิมพ์ Chat All เพื่อถามอีกฝ่ายก่อนจะ Pause และ Save Game[/COLOR]
[COLOR=plum]เนื่องจาก Save Game player ทุกคนสามารถ Save ได้คนละครั้ง ถ้าอีกฝั่งต้องการ Save Game แล้วไม่สามารถ Save ได้ ฝั่งตรงข้าม ต้องช่วยในการ[/COLOR]
[COLOR=plum]Save Game ด้วยเช่นกัน[/COLOR]
 
[COLOR=yellow]8. การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา จะถูกปรับให้แพ้ เช่น[/COLOR]
[COLOR=yellow]- การตั้งชื่อที่ไม่สุภาพ << เพิ่มเติม[/COLOR]
[COLOR=yellow]- การเยาะเย้ย ถากถางคู่แข่ง[/COLOR]
[COLOR=yellow]- การใช้คำไม่สุภาพต่อคู่แข่ง[/COLOR]
[COLOR=yellow]- การนำไอเทมไป Drop หน้าบ่อ ฝั้งตรงข้าม ถือว่าเป็นการ ถากถาง ไม่ให้ Spirit คู่เข้าแข่งขัน[/COLOR]
[COLOR=yellow][ยกเว้นกรณี Drop item เพื่อซื้อของ แต่ต้องทำการเกบของหลังจากซื้อของเสร็จสิ้น][/COLOR]
[COLOR=yellow]ปรับแพ้บายทันทีกรณี เป็น Re load save game ฝั่งตรงข้าม สามารถ เซฟภาพ นำมาขอชนะบายได้ทันที[/COLOR]
 
[COLOR=red](กรณีที่พิมพ์ ถากถางหรือใช้คำไม่สุภาพแต่มีการแสดงความรับผิดชอบโดยบุคคลที่พิมพ์ขึ้นมา จะถูก Warn 1 ครั้ง ถ้าเกิดมีอีกครั้งไม่ว่าเป็นผู้เล่นคนใดในทีมที่ถูก Warn ตัดสิทธิ์ทันที)[/COLOR]
 
[COLOR=#ffb6c1]9. สามารถทำการเรียก Moderator มา Create Game ให้ได้ หรือผู้เล่นคนใดก็ได้ที่สามารถ Create ได้[/COLOR]

[COLOR=red](ในกรณี ที่เรียกผู้เล่นที่ไม่ใช่ Moderator มา Create ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากทีมที่เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีมเท่านั้น )[/COLOR]
 
[COLOR=lime][B]10. หากคุณเจอกับทีมที่ไม่สามารถเล่นตาม ID ที่ตรงกับสมัครได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่แข่งด้วยได้ หรือแข่งขันโดยยอมให้อีกทีมใช้ ID อื่น[/B][/COLOR]

[COLOR=white]- ทีมไหนที่ ใช้ผู้เล่นไม่มีในรายชื่อ ให้โพสแสดงใน Replay ที่โพสทำการแข่งขันด้วย ถ้าไม่โพส กรณีอีกทีมเรียกร้อง สามารถ ปรับแพ้บายได้ทันที[/COLOR]
[COLOR=white]- หากเกิดการเล่นเกมไปแล้ว มี replay ไปแล้ว (โดยชื่อที่ใช้ใน Replay ต้องตรงกับชื่อ ID ที่สมัคร ทั้ง 2 ทีม อย่างน้อยทีมละ 3 คน) ทางกรรมการจะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นของทีมนั้นๆไม่ว่ากรณี ใดๆ หากไม่ยอมรับ กรุณาแจ้ง ก่อนที่จะ start game เท่านั้น[/COLOR]
[COLOR=#ffffff][/COLOR]
[COLOR=#ffffff][/COLOR]

[COLOR=red][B]- คุณสามารถปรับแพ้บายอีกทีมได้หากอีกทีมไม่สามารถนำผู้เล่นที่ลงทะเบียนไว้มา เล่นภายใน 30 นาที หลังจากเวลานัด[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]- กรณีตัวอักษร ตัว i l I L ต่างต่าง ซึ่งมีหลักฐานคล้ายกัน จะพิจารณาจาก ชื่อที่ลงทะเบียนแข่งขันเท่านั้น [/B][/COLOR]
[B][COLOR=#ff0000][/COLOR][/B]

[COLOR=white]- กรณีที่ replay ที่ใช้ยืนยัน มีการเปลี่ยนแปลงไอดีมากกว่า 2 คน ให้หัวหน้าทีมทั้ง 2 ทีม ทำการโพสต์ข้อความยืนยันการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น และ line-up ที่จะใช้ใน match ดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่า replay นั้นไม่สามารถใช้ยืนยันผลการแข่งขันได้ กรรมการจะถือว่ายังไม่เกิดการแข่งขันขึ้น (เนื่องจากอาจมีทีมหัวใสหา replay ของทีมคู่ต่อสู้ ที่เล่นขำๆ นอกทัวร์แพ้คนอื่น มาโพสต์บอกว่าชนะแล้วแต่ทีมผมเปลี่ยนไอดี) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจะดูจากการโพสต์ในบอร์ดเท่านั้น กรณีนี้ไม่รับหลักฐานที่เป็น Screenshot หรือ Chat Log เนื่องจากสามารถตัดต่อได้[/COLOR]
 
 
[COLOR=red][B]- กรณีที่ผู้เล่นเข้าแข่งขันในทีมอื่นๆ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ทีม ให้นำหลักฐานส่งให้กรรมการ เพื่อตัดสิทธิ์ แพ้ ทันที[/B][/COLOR]
[COLOR=red][B]หลักฐานไม่ว่าจะเป็น ใช้ ID เดียวกัน หรือรวมทั้ง สามารถ มีหลักฐานชัดเจนว่า บุคคลดังกล่าวได้ทำการแข่งขันจริง [/B][/COLOR]
 

[COLOR=#ccffff]11. - Replay ที่ตรวจพบการลบ Chat log ให้แจ้งต่อ Moderator เพื่อทำการเรียกตรวจสอบ จะต้องมี Replay ที่เป็นตัวเต็มแสดงให้ Moderator [/COLOR]
[COLOR=lemonchiffon]ถ้าไม่มี จะถูกปรับสิทธิ์ แพ้บายทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถ อ้างได้ว่า Replay หาย หรือ Replay ไม่ได้ เก็บไว้ DeepFreeze GoBack ไม่สามารถนำมาใช้อ้างได้ เนื่องจาก Replay จงใจในการลบ Chat log[/COLOR]
 
[COLOR=yellow]11.1 - การ Regame AP ต้องโพส Replay ที่ใช้โหมด CM ด้วยถ้าไม่โพส[/COLOR] [COLOR=red]จะถูกปรับตกรอบทันที[/COLOR] [COLOR=yellow]นอกจากจะมีการโพลสลำดับการ Pick/Ban อย่างถูกต้องพร้อมให้หัวหน้าทีมคู่ต่อสู้มายืนยันให้ด้วย [/COLOR][COLOR=yellow]เนื่องจาก Replay -cm / ลำดับการ Pick/Ban มีความจำเป็นในการกำหนดแผนกลยุทธของคู่ต่อสู้[/COLOR]
 
[B][COLOR=palegreen]*** การให้หัวหน้าทีมคู่ต่อสู้ยืนยันลำดับการ Ban/Pick จะต้องทำการยืนยันก่อนเวลา 24.00น. ของวันเสาร์สุดสัปดาห์ และจะโดน 1warn สำหรับทีมที่ไม่มี Replay -cm[/COLOR][/B]
 
[COLOR=pink]11.2 - จะทำการปิดกระทู้รายงานผลเวลา 24.00น. ของวันเสาร์สุดสัปดาห์ ทีมใดที่ยังไม่รายงานผลจะถูกปรับแพ้ทันที[/COLOR]
 
 
[COLOR=#ccffff]11.3 - กรณีที่โหลด Save Games จะต้องมีภาพจบทุกครั้ง ถ้าไม่มีภาพจบปรับแพ้ ทันที ยกเว้นแต่ กรณี คู่เข้าแข่งขัน มาโพส ยืนยันให้ เท่านั้น[/COLOR]
[COLOR=#ccffff]และต้องให้คู่เข้าแข่งขันโพสยืนยันก่อนเวลา 24.00น. ของวันเสาร์สุดสัปดาห์ ของวันที่ทำการแข่งขัน รอบต่อไป[/COLOR]

 
[COLOR=lawngreen]12.หากพบความผิดปกติของตัวเกม (Bug) ที่ทำให้เกิดการได้เปรียบ/เสียเปรียบเกิดขึ้นภายในเกม สามารถตกลงกันได้ในการขอ Load Save ล่าสุด หากอีกทีมไม่ยินยอม ทีมที่พบความผิดปกติดังกล่าว จะ้ต้องยอมรับและเล่นต่อไป โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ[/COLOR]
 
[COLOR=beige]13. รายชื่อ Moderator ที่สามารถร้องขอให้เป็น Observer ได้[/COLOR]
 
[COLOR=#ff0000]- Admin ทุกคน (ชื่อสีแดง)[/COLOR]
[COLOR=#3333ff]- Global Moderator ทุกคน ชื่อสีน้ำเงิน[/COLOR]
[COLOR=#ff00cc]- DotA Moderator  ทุกคน ชื่อสีม่วง[/COLOR]


 
[SIZE=5][COLOR=red]คำตัดสินของ Admin หรือ Moderator ที่ควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด[/COLOR][/SIZE]credit : thaicybergames.com

acdotaTue Feb 01 2011 07:39:41 GMT+0700 (ICT)