acsp28r2 / แหล่งรวมการบ้านประจำวัน / การบ้านช่วงปิดเทอม

การบ้านช่วงปิดเทอม

 เฉพาะที่ส่งเปิดเทอมนะ
1.วิชาอังกฤษ MLP
- เตรียมส่งสมุด

2.สังคมศึกษา
1. Mindmap
  รายละเอียด
1. ตรงกลางจะต้องเป็นรูปตัวเอง ขนาด เหรียญ 10 บาท 2. ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ คือ
2.1. ประวัติส่วนตัว (หารูป พ่อ แม่ พี ขนาด เหรียญ 10 บาท)
2.2. อนาคต
2.3. สิ่งที่ชอบ
2.4. นิสัย
2.5 อื่นๆ   
2. งานคำถาม
รายละเอียด
1.กระดาษต้องใช้เหมือนกันทั้งห้องนะ
2.คำถามของใครของมัน
3. ด้านหน้า ใส่กรอป , โจทย์สีแดงหรือสีดำ (ตัวใหญ่และหนา) , ช้อยหรือตัวเลือก สีน้ำเงิน , พิมพ์เลขข้อ(ได้ข้ออะไร ก้พิมพ์ ข้อนั้นอะจ้า)
4.ด้านหลัง ใส่กรอป , เฉลยคำว่าสีแดงหรือดำ , คำอธิบายสีน้ำเงิน
 
3. ใบงานเรียงความ 5 ใบเกี่ยวกับ
1.ค่ายสัมพันธ์
2.สงกรานต์
3.คอนเสิร์ต
4.ครอบครัว
5.จิตศรัธทา
3.วิชาคณิตเพิ่มเติม
--- ไม่มีการบ้าน ---
4.วิชาอังกฤษพื้นฐาน
1.Scrapbook เพิ่มอีก 1 เรื่อง
5.เคมี
--- ไม่มีการบ้าน ---
6.วิทย์พื้นฐาน
- เตรียมส่งหนังสื่อ ทำหน้า 39-47 ด้วย
7.อังกฤษ อ่าน-เขียน
--- ไม่มีการบ้าน ---
8.คณิตพื้นฐาน
--- ไม่มีการบ้าน ---
9.ไทยพื้นฐาน
--- ไม่มีการบ้าน ---
10.ฟิสิกส์
--- ไม่มีการบ้าน ---
11.Com
--- ไม่มีการบ้าน ---
12.ชีววิทยา
1.ประดิษฐ์กระดาน ระยะการแบ่งตัวของ ไมโทซิส ทั้ง 5 ระยะ [ส่งคาบแรกที่เจอ]
2.โครงงานกลุ่ม

jeansMon May 03 2010 23:35:51 GMT+0700 (ICT)