acspm4 / Free talk / นิยามคำว่า "ความรัก" จากศาลฎีกา

นิยามคำว่า "ความรัก" จากศาลฎีกา

 จำกันได้มั๊ยกับนายเสริม สาครราษฎร์ที่เป็นหมอฆ่าแฟนตาย 
ในคดีที่นายเสริมถูกตัดสิน นายเสริมขอลดโทษโดยอ้างเหตุว่า 
ตนฆ่าแฟนเพราะความรักที่ตนมี จนไม่อาจหักห้ามใจให้แฟนไปมีคนใหม่ได้ 
จึงขอความปราณีจากศาลให ้เห็นแก่ความรักของตน 

ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลไว้อย่างงดงาม 
ถึงความรักที่นายเสริมอ้างว่ามีต่อแฟนของตน 

ดังฏีกาข้างล่างนี้ 

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย 
คดีแดงที่ 6083/2546 
พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ 
นางสุดา ปรัชญาภัทร โจทก์ร่วม 
นายเสริม สาครราษฎร์ จำเลย 


ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่า จำเลยควรได้รับโทษประหารชีวิต ศาลล่างทั้งสองไม่ควรลดโทษให้จำเลยเพราะคดีไม่มีเหตุบรรเทาโทษนั้น 
ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น 
จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ร่วมฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยถูกผู้ตายข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 
เพราะจำเลยกับผู้ตายมีความสัมพันธ์ฉันคนรัก 
แต่ผู้ตายต้องการเลิกความสัมพันธ์กับจำเลยไปมีรักกับผู้ชายคนใหม่ 
จำเลยจึงบันดาลโทสะฆ่าผู้ตายนั้น 

เห็นว่า 
ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ 
ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรักความยินดีที่คนที่ตนรักมีความสุข 
การให้อภัยเมื่อคนที่ตนรักทำผิดและการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรัก 
จำเลยปรารถนาจะยึดครองผู้ตายเพื่อความสุขของจำเลยเอง 
เมื่อไม่สมหวังจำเลยก็ฆ่าผู้ตาย เป็นความคิดและการกระทำที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของจำเลยโดยฝ่ายเดียว 
มิได้คำนึงถึงจิตใจและความรู้สึกของผู้ตาย หาใช่ความรักไม่ 
ทั้งเป็นความเห็นผิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่ง 

ดังนี้ 
แม้จะฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยฎีกาก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 
กรณีไม่มีเหตุจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต 

credit : forwardmail 

celestialWed May 05 2010 11:34:21 GMT+0700 (ICT)