adenium / สวนดอกไม้ / ภาพจากงานสวนหลวง

ภาพจากงานสวนหลวง

ไปเที่ยวเมื่อวันหยุดนี้มาครับ ดีว่าแดดไม่แรง แต่ภาพไม่ค่อยสวยเพราะแดดไม่มีนี่ล่ะครับ

ดอกไม้เถาดอกหอมพวกกะทกรกครับณ จุดนี้จำชื่อไม่ได้ครับ

adeniumThu Dec 09 2010 22:59:47 GMT+0700 (ICT)