anathesia / โรงม้า / โรง ม้ารหัส 13113 ของ Caross

โรง ม้ารหัส 13113 ของ Caross

ที่นี้คือโรงม้าของผมนะ
 
 อย่ายุ่งกับม้าผมละอิอิ
 
 __________________________________
 
 นี้ม้าของผม

ชื่อ Black  star (แบล็ก สตาร์)
CarossThu May 13 2010 06:07:42 GMT+0700 (ICT)