animemissyouclub / AnimeSubthai / 07-Ghost - 25[TH]

07-Ghost - 25[TH] เรื่องราวความรักระหว่างสองชายหนุ่มนามเทย์โตะและฟราว หนุ่มเคะ?คนแรกนั้นได้พบกับเหตุการณ์บางอย่างจนทำให้หนีออกมาจากโรงเรียน และพบกับบาทหลวงเมะ?ที่ได้เข้าช่วยเหลือทันเวลา หลังจากเทย์โตะฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกซาบซึ้งใจมาก จึงสัญญาว่าจะติดตามฟราวไปชั่วชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้น... (เฮ้อออYชัดๆ - -)

07-Ghost - 1[TH] 
07-Ghost - 1[TH] 

07-Ghost - 2[TH] 
07-Ghost - 2[TH] 

07-Ghost - 3[TH] 
07-Ghost - 3[TH] 

07-Ghost - 4[TH] 
07-Ghost - 4[TH] 

07-Ghost - 5[TH] 
07-Ghost - 5[TH] 

07-Ghost - 6[TH] 
07-Ghost - 6[TH] 

07-Ghost - 7[TH] 
07-Ghost - 7[TH] 

07-Ghost - 8[TH] 
07-Ghost - 8[TH] 

07-Ghost - 9[TH] 
07-Ghost - 9[TH] 

07-Ghost - 10[TH] 
07-Ghost - 10[TH] 

07-Ghost - 11[TH] 
07-Ghost - 11[TH] 

07-Ghost - 12[TH] 
07-Ghost - 12[TH] 

07-Ghost - 13[TH] 
 07-Ghost - 13[TH] 

07-Ghost - 14[TH] 
07-Ghost - 14[TH] 

07-Ghost - 15[TH] 
 07-Ghost - 15[TH] 

07-Ghost - 16[TH] 
07-Ghost - 16[TH] 

07-Ghost - 17[TH] 
07-Ghost - 17[TH] 

07-Ghost - 18[TH] 
07-Ghost - 18[TH] 

07-Ghost - 19[TH] 
07-Ghost - 19[TH] 

07-Ghost - 20[TH] 
07-Ghost - 20[TH] 

07-Ghost - 21[TH] 
07-Ghost - 21[TH] 

07-Ghost - 22[TH] 
07-Ghost - 22[TH] 

07-Ghost - 23[TH] 
 07-Ghost - 23[TH] 

07-Ghost - 24[TH] 
07-Ghost - 24[TH] 

07-Ghost - 25[TH] 
07-Ghost - 25[TH] 

ไม่ต้องการอะไรมากมายขอแค่คำขอบคุณก็พอแล้ว 
ห้ามนำรหัสหรือคลิปที่ผมออกนอกคลับเด็ดขาดไม่งั้นคลิปอาจโดนลบได้
 

nightlySat Apr 28 2012 08:03:27 GMT+0700 (ICT)