arenazone / ตำรวจ / *** วิธีการเลื่อนยศเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ Arena-Zone ***

*** วิธีการเลื่อนยศเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ Arena-Zone ***

[center][size=15pt][b][u][color=blue]วิธีการเลื่อนยศเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ Arena-Zone ข้อปฏิบัติดังนี้[/color][/u][/b][/size][/center]
[center]==================================================================================[/center]
[color=teal]1.ยศที่ 2 ทำงานไม่ตำกว่า 2 วัน โดยไม่ทำผิดกฏ
2.ยศที่ 3 ทำงานไม่ตำกว่า 4-5 วัน และ ส่งคลิปวีดีโอคลิปหรือรูปภาพ การจับผู้ต้องหาแบบถูกต้อง ทั้งการจับเป็นและจับตาย
3.ยศที่ 4 ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ และไม่ทำผิดกฏ ตักเตือนไม่บ่อยนัก และต้องคัดลายมือ "กฏ,วิธีปฏิบัติงาน" ส่ง
4.ยศที่ 5 ทำไม่งานไม่ต่ำกว่า 1-2 สัปดาห์ ไม่ทำผิดกฏ ไม่มีประวัติที่เสียหาย และต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นด้วย[/color]

[b][color=blue]ปล.แนวข้อสอบคัดลายมือหัวข้อที่ 3 ยศที่ 4 : แนวข้อสอบนี้จะสามารถทำได้ต่อเหมือ Leader ออกคำสั่ง[/color][/b]

[size=12pt][color=red]** การตัดสินของ Leader ถือว่าเป็นอันเด็ดขาด **[/color][/size]

Genesis_By.xSun Jun 05 2011 08:21:14 GMT+0700 (ICT)