arenazone / ตำรวจ / [ลางาน] *J_Moving*

[ลางาน] *J_Moving*

ผม : J_Moving
ยศ : นักเรียนนายร้อยตำรวจ
วันที่ลางาน : ทุกวันจันทร์ - พฤหัส (วันไหนหยุดก็เล่นได้^___^)
สาเหตุที่ลางาน : ติดเรียนนักมากก จะเล่น ช่วง ศุกร์ ตอนเย็น เป็นต้นไป ถึง วันอาทิตย์ ครับ.. ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

J_MovingSun Jun 05 2011 20:19:49 GMT+0700 (ICT)