arenazone / ตำรวจ / ประกาศด่วนอ่านทุกคน !!

ประกาศด่วนอ่านทุกคน !!

ขอไห้เจ้าหน้าที่ รัฐบาลทุกหน่วย
ยกเลิกใช้คำสั่ง /cuff กับรถกลับไปเป็น
สถานะ ปกติ นะครับขอบคุณมากครับ
ส่วนผู้เล่นไหนที่โดน /cuff รัฐบ้างคนอาจยังไม่รู้
ขอโทษแทนด้วยนะครับ

ปล.อ่านทุกคนผิดตรงไหนขอโทศด้วยนะครับ

Genesis_By.xMon Jun 06 2011 01:39:19 GMT+0700 (ICT)