arenazone / ตำรวจ / >>>>> กฎการใช้ Hunter และหน้าที่ของ ตร. <<<<<

>>>>> กฎการใช้ Hunter และหน้าที่ของ ตร. <<<<<

[center][size=15pt][u][color=blue]กฎการใช้ Hunter และหน้าที่ของ ตร.[/color][/u][/size][/center]
[color=teal]1.การใช้ Hunter ต้องประสานงานขอ Leader ผ่าน /r โดยตรงถึงจะนำขึ้นได้เท่านั้น !!
2.คดีหลบหนีออกนอกเมือง , ทางน้ำ , ทางอากาศ สามารถนำ Hunter ออกได้เลย ( ต้องประสานงานขอ Leader )
3.กรณีเกิดคดี 3 ดาวขึ้นไปสามารถจับตายได้เลย !!
4.เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำรถอะไรก็ได้ออกจับกุม จุดประสงค์เพื่อความสงบสุขที่เร็วที่สุด !!
5.เหมือ ปชช. หรือ แก๊ง มาหน้าธนาคารสามารถยึดอาวุธได้เลยไม่มีข้ออ้าง !!
6.เหมือ ปชช. หรือ แก๊ง เข้าธนาคารเกิน 60วินาที สามารถยัดข้อหาแล้วยิงทิ้งได้เลย !![/color][color=teal]
7.เหมือเข้าเกมมาขอไห้รู้ตัวหน้าที่ตัวเองอย่างเค่งคัดโดยไม่ไห้ผมออกคำสั่ง !!
8.ทุกๆวันขอไห้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเฝ้าหน้า ธนาคาร !! ( ข้อนี้เค่งคัด )
9.ขอไห้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเป็นคู่ไม่ลุยเดียว !! ( ข้อนี้เค่งคัด )
10.ขอไห้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีระเบียบห้ามวุ่นว้ายต่อ รัฐ อื่นๆ !![/color]

[color=red]ปล.ทุกกฏสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจและความพิจารณาของ Leader ตำรวจ ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ[/color]

[move][center][color=teal]เครดิตกฎ by.Hanoy ( Gta-Crover พี่ผมเองอิอิซ่า )[/color][/center][/move]

[size=15pt]ในกรณีที่เอา Hunter ขึ้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งไห้ทราบ !![/size]

Genesis_By.xMon Jun 06 2011 18:16:19 GMT+0700 (ICT)