arenazone / ตำรวจ / วิธีการเลื่อนยศเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ Arena

วิธีการเลื่อนยศเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ Arena

วิธีการเลื่อนยศเจ้าหน้าที่กรมตำรวจ Arena-Zone ข้อปฏิบัติดังนี้

   
==================================================================================

   1.ยศที่ 2 ทำงานไม่ตำกว่า 2 วัน โดยไม่ทำผิดกฏ
   2.ยศที่ 3 ทำงานไม่ตำกว่า 4-5 วัน และ ส่งรูปภาพ การจับผู้ต้องหาแบบถูกต้อง ทั้งการจับเป็นและจับตาย( Leader จะเป็นคนคอยดู
   3.ยศที่ 4 ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ และไม่ทำผิดกฏ ตักเตือนไม่บ่อยนัก และต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นด้วย   จะมีการสอบภาคปฎิบัติ
                   กรณี สอบไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถสอบใหม่ได้หลังจาก 7 วันนับตั้งแต่สอบไปครั้งแรก
                   กรณี สอบไม่ผ่านในครั้งที่สอง สามารถสอบใหม่ได้หลังจาก 15 วันนับตั้งแต่สอบไปครั้งสอง
                   กรณี สอบไม่ผ่านในครั้งที่สาม สามารถสอบใหม่ได้หลังจาก 30 วันนับตั้งแต่สอบไปครั้งสาม
                   หากยังสอบไม่ผ่านในครั้งที่สาม มีมีข้อสอบเขียนให้ทำ หากผ่านจะได้รับการเลื่อนยศเป็นยศที่ 4

   4.ยศที่ 5 ทำไม่งานไม่ต่ำกว่า 1-2 สัปดาห์ ไม่ทำผิดกฏ ไม่มีประวัติที่เสียหาย จะได้รับการทำข้อสอบ จาก
Leader

   ปล.ข้อสอบยศที่ 5 : แนวข้อสอบนี้จะสามารถทำได้ต่อเมื่อ Leader ออกคำสั่ง

                                         ** การตัดสินของ Leader ถือว่าเป็นอันเด็ดขาด **

By. PerCyAtLaS_SouthSide

PerCyArmSat Jun 11 2011 13:41:55 GMT+0700 (ICT)