armynco / ห้อง ข่าวสาร / เปิดรับสมัครอาสาสมัครสังกัด กองพันจู่โจม รุ่นที่21 (ตั้งแต่ วันที่ 8-18 ต.ค.53)

เปิดรับสมัครอาสาสมัครสังกัด กองพันจู่โจม รุ่นที่21 (ตั้งแต่ วันที่ 8-18 ต.ค.53)


Royal Thai Army Ranger battalionจู่โจมเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ!!
Ranger lead away!!

มารู้จักกับกองพันจู่โจม

กองพันจู่โจม หรือ  Thai Ranger ตั้งอยู่ที่ส่วนลึกสุดของ  กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
ซึ่งรับรูป

กองพันจู่โจม เป็นหน่วยงานรบพิเศษที่จัดตั้งมาเพื่อปฎิบัติการโดยตรง

การปฏิบัติภารกิจโดยตรง  (Direct Action) คือภารกิจนี้เป็นการใช้กำลังในการเข้าทำลาย ยึดที่หมายที่ต้องการ เพื่อการปฏิบัติการอื่น
 เช่น การยึดสนามบินการโจมตีที่เก็บเสบียงหรือที่บัญชาการของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นภารกิจที่สิ้นเปลืองทรัพยากรมาก ตั้งแต่การสร้างหน่วยที่จะไปทำ
ภารกิจนี้ ซึ่งจะทำเมื่อที่หมายดังกล่าวถ้าไม่ยึดหรือทำลายแล้ว ภารกิจจะไม่สำเร็จ แต่ภารกิจเหล่านี้ จะทำงาน ในหลังแนวข้าศึกในระยะไกลที่เป้าหมาย
นั้นอยู่ในเขตที่ข้าศึกคิดว่าปลอดถัยก็ หมายถึงไกลจากกำลังสนับสนุน ทั้งการช่วยเหลือจากปืนใหญ่ เครื่องบินรบ หรือการส่งกำลังอาหาร ยุทธโกรณ์ เมื่อ
ทำการส่งกำลังทางอากาศหรือการแทรกซึมสู่จุดหมายแล้ว จะไม่สามารถส่งกลับผู้ป่วย และจะต้องแทรกซิมในระดับกองพันโดยไม่ให้ข้าศึกรู้ตัวและบุก
เข้าโจมตี เป้าหมาย อย่างฉับไว และ รุนแรง โดย ต้องเข้าตีที่หมาย ที่มีศัตรูมากกว่า 3ต่อ 1 หรือมากกว่านั้น และ เมื่อเข้าโจมตีแล้วภารกิจจะสำเหร็จ
หรือไม่ก็ตามก็จะเป็นการบอกตำแหน่ง โดยทันที ว่าเราอยู่ในแดนข้าศึกซึ่งจะต้องทำเล็ดลอดหลบหนี ที่ต้องเดินทางไกลด้วยเท้าหลายร้อยกิโล ฝ่าแนวข้าศึก
ออกไป หรือทำภรกิจที่รับมอบหมายต่อ เช่น ทำการซุ่มโจมตี ตีโฉบฉวย อยู่หลังข้าแนวข้าศึกเพียงลำพัง จนกว่าฝ่ายเราจะสามารถตีเข้ามาบรรจบถึงจุดหมาย
ที่เราอยู่ได้ซึ่งเป็นการ ยากที่เข้าโจมตีภารกิจหลักแล้วจะไม่เกิดการสูญเสีย กำลังพล และทำภารกิจต่อ ในขอบเขตอันจำกัดทั้งกระสุน น้ำอาหาร และ การส่งกับผู้ป่วย

จากภารกิจ จะแสดง ให้เห็นว่า กำลังพล ต้องมีความสามารถ สูงในหลายด้าน ทางร่างกาย จิตใจ ยุทธวิธี ทีมเวิร์ค การดำรงชีพตามภูมิประเทศ และถ้าเกิดตนบาดเจ็บ
ขึ้นก็จะเหมือนการสร้างภาระให้แก่ ทีม เนื่องหน่วยต้องมีความสามารถสูงแต่ก็ต้องจำกัดด้วยขนาดของทีม กำลังพลจึงต้องทำหน้าที่หลายในที่ใน ทีม กำลังพลจึงต้องมี
ความสามารถมากว่าหนึ่งด้าน ดังนั้นกำลังพล ของกองพันจู่โจม จึง ต้องขัดเลือกมา จาก กำลังพลจากกองพันรบพิเศษ จากกรมต่างๆ ที่จบหลักสูตรบังคับ
คือหลักสูตร จู่โจม หรือเสือคาบดาบ และหลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ มีร่างกาย ที่ อยู่ในเกณมาตราฐาน กองทัพบกไทย ที่ 90% เป็น อย่างต่ำ หรือนั้นคือเกณผ่าน และ
มีความสามารถ ชกท (ความชำนาญการทางทหาร)ยิงปืนแม่น 85% ของกองทัพบก และ 90% ของกองพัน และจะต้องผ่าน 9 สถาณีวัดใจไม่เว้นแม้แต่นายทหาร
เมื่อได้เข้ารับการบรรจุแล้วนั้น จะต้องเข้ารับการ ฝึกปรับมาตราฐานทหารจู่โจม เพื่อฝึกเทคนิค ยุทธวิธีของหน่วย อาวุธของหน่วยที่มีอยู่ เพือปรับให้สามารถทำงานกับทีมได้
ซึ่งหลักสูตรนี้นับว่าอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ใช้จริง โดยมาจากประสบการจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการพบเจอในการปฎิบัติงานมาแล้ว ช่วยกันสร้าง โครงสร้างหลักสูตรขึ้นมา แต่
ไม่จบแค่นั้น เพราะกำลังพลจะต้องคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจให้ได้ 100% หรือมากกว่านั้น และทำการฝึก ต่างๆนาๆฝึกซ้ำไปซ้ำมา เทคนิคใหม่
ข้อพิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น หาความชำนาญอย่างอื่นไปเรื่อย กำลังพลจึงไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ และมี รปจ หน่วย ที่ค่อนข้างเข้มงวด เช่นต้อนเช้าทุกคนในหน่วยต้องมา
วิ่งออกกำลังกาย สิบกิโลเมตร และทุกวันจะมีการออกกำลังกายในช่วงบ่าย ในแต่ล่ะวันต่างกันไป มิให้เกิดการเบื่อหน่าย และทุกคนต้องพร้อมรบเสมอแม้เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
เอาล่ะเกียวกับพลอาสามัครกองพัจู่โจมตรงไหน

ในชุดจู่โจมจะต้องมีกำลังพลในอัตราของ พลอาสา ถึง หกคนต่อชุด และในแต่ละคนมีหน้าที่หลักคือฝ่ายโจมตีไม่ว่าจะพลปืนเล็กในการลาดตะเวนนำ พลยิงอาวุธกลในการสนับสนุน
หมายถึงว่าพลอาสาจะต้องมีความสามารถสูงที่ เป็นที่ไววางใจทำงานได้ และยอมรับจากนายสิบนายทหาร พลอาสาจึงต้องได้รับการฝึกที่หนักหน่วง และมีคุณภาพมาตราฐาน ไม่ต่ำกว่าเกณที่ได้ว่าไวเลย  นับว่า เป็นกำลังพลที่มีคุณค่าสูง  ซึ่งเชื่อว่ากรมรบพิเศษ หรือ กองทัพบกไทย ไม่มองข้าม ที่จะเรียกตัวมาบรรจุแน่นอน แถมได้ฝึกร่วมต่างประเทศ ติด เครื่องหมาย หลักสูตรต่างประเทศ เดินที นายสิบอายนายทหารยังแอบ เลย ก็ว่าไปนั้น โม้พอล่ะ

 
คำปฏิญาณทหารจู่โจม

ข้าฯรู้ดีว่าการสมัครเข้าเป็นทหารจู่โจมนั้น อาจจะต้องปฎิบัติภารกิจที่เสี่ยงตายถึงชีวิต

ข้าฯรู้ดี ว่าประเทศไทย ต้องการให้ทหารจู่โจม เป็นหน่วยที่สามารถ เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าเร็วกว่า และเข้าโจมตีต่อที่หมายด้วยความรุนแรงกว่าทหารหน่วยใดๆทั้งสิ้น

ข้าฯจะอาสารับรับภาระในภารกิจใดๆมากกว่าเพื่อนร่วมงานทุกคน และข้าฯจะไม่เอาเปรียบหรือหักหลังเพื่อนร่วมงานอย่างเด็ดขาด

ข้าฯจะสร้างสรรค์ ตลอดจนดำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงและความสามัคคีของทหารจู่โจมด้วยชีวิต

ข้าฯจะคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจให้ได้ 100% หรือมากกว่านั้น

ข้าฯจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ข้าฯเป็นทหาร จากหน่วยปฎิบัติการพิเศษ ของประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนน้อมของข้าฯต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อาวุโส การแต่งกายที่ดี แต่งแต่หัวจรดเท้า การอยู่ในระเบียบวินัย ตลอดของการปฎิบัติภารกิจ และการดูแลรักษา อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
ของข้าฯคือส่วนหนึ่งของความหมายของคำว่า “ทหารจู่โจม”

พลังในกายของข้าฯ จะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดทันที ที่ข้าฯจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูของประเทศไทยข้าฯจะจัดการกับมันทุกคนในสนามรบในฐานะที่ข้าได้รับการฝึกมาดีกว่า และมีหัวใจที่แข้มแข็งกว่า

คำว่า “ยอมแพ้” จะไม่เคยมีอยู่ในสมองของทหารจู่โจม

ไม่ว่าสถานการณ์ จะเลวร้ายอย่างไงก็ตาม ข้าฯจะไม่มีวันปล่อยให้เพื่อนทหารจู่โจมของข้าฯตกไปอยู่ในความควบคุม ของฝ่ายตรงข้ามอย่างเด็ดขาด และข้าฯจะไม่มีวันทรยศต่อประเทศไทยเป็นอันขาด

ข้าฯจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ข้าฯเป็นผู้มีความพร้อม ความแข้งแกร่ง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าจัดการ กับเป้าหมายของทหารจู่โจม ซึ่งเป็นศัตรูของประเทศไทย จนกว่าจะจะสามารถบรรลุภารกิจได้ถึงแม้ว่าข้าฯจะเป็นผู้เดียวที่เหลืออยู่ ในระหว่างปฎบัติภารกิจ นั้นๆก็ตาม


“ไม่ว่าจู่โจมจะอยู่ที่ได้ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ”ข้อมูลการสมัคร

เปิดรับสมัคร   ชายไทย  การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ.2528 – 2535 )

มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง  และใจถึง  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น  พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) สังกัด กองพันจู่โจม  รุ่นที่ 21 (จำนวน  155 นาย)

- ห้วงระยะเวลาการรับสมัคร   ตั้งแต่ วันที่  8 ต.ค.53  ถึง  18 ต.ค.53  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

- สถานที่ในการรับสมัคร   กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3  ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จว.ลพบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จว.ลพบุรี  15000

       โทรศัพท์บ้านเมือง : ( 036 ) 412648 , ( 036 ) 412668

       โทรศัพท์ทหาร (ทบ.) : 37724 ,37725

สิทธิในระหว่างเข้ารับราชการ

จำนวน  ปี เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง/พ.จ.จ./เงินเพิ่มชั่วคราว/รวม
 
ทหารใหม่
 1,550/2,250/-/-/3,800
 
ปีที่ 1
 3,490/2,250/2,700/2,460/10,900
 
ปีที่ 2
 3,960/2,250/2,700/1,990/10,900
 
ปีที่ 3
 4,190/2,250/2,700/1,760/10,900
 
ปีที่ 4
 4,400/2,250/2,700/1,550/10,900
 
ปีที่ 5
 4,630/2,250/2,700/1,320/10,900
 

**หลักสูตรทหารใหม่  ใช้ระยะเวลาในการฝึกรวมทั้งสิ้น  10 สัปดาห์

**พ.จ.จ.  หมายถึง   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม  จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )

3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ

4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2528 – 2535) 

5. ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ตั้งแต่ ปี 3 ขึ้นไป  หรือทหารกองหนุน (ผ่านการเป็นพลทหารมาแล้ว)

6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป

7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ

8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา

9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก   

(เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา - มารดา พร้อมตัวจริง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมตัวจริง

3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง

4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)

5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )

6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )

7. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )

8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 (พร้อมตัวจริง)

9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

**ข้อ 1 – 8   ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด


กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
 
* ทดสอบร่างกาย
 21 ต.ค.53
 0800
 
* ประกาศผลขั้นที่ 1
 22 ต.ค.53
 0700
 
* ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี)
 23 ต.ค.53
 0800-1630
 
* สัมภาษณ์/ตรวจโรค
 24 ต.ค.53
 0800-1630
 
* ประกาศผลครั้งสุดท้าย
 25 ต.ค.53
 0900
 
* รายงานตัวเข้ารับการฝึก
 1 พ.ย.53
 0800-1600
 

ท่าพลศึกษาที่ใช้ในการทดสอบ

1.ท่าดันพื้น  ภายในเวลา 2 นาที

2.ท่าลุกนั่ง   ภายในเวลา 2 นาที

3.ดึงข้อราวเดี่ยว (ต่อเนื่องกัน)

4.วิ่งระยะทาง 1 ไมล์

5.ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร

และเข้ารับการทดสอบกำลังใจ จำนวน 9 สถานี
ขอขอบคุณ คุณ Ranger จากเวบ
http://www.sealthailand.com/board/index.php?PHPSESSID=96669af1220871ca1169f6be8892841c&topic=499.msg668;topicseen#new
และคุณโอ๊ต SEED ที่นำข่าวมาฝากเพื่อน ๆ กันครับ


ArmyncoSat Oct 16 2010 20:28:55 GMT+0700 (ICT)