arthackzone / XSHOT / ZioXo M.A.T Hoax [369] โปรเหาะ ดำดิน โดดสูง วาป วิ่ง มองผี และอีกมาก

ZioXo M.A.T Hoax [369] โปรเหาะ ดำดิน โดดสูง วาป วิ่ง มองผี และอีกมาก

10-5-2554 15-43-22.png


 กฎและข้อบังคับในการใช้งานโปรแกรม ZioXo MAT Hoax
หากท่านกดยอมรับในหน้าต่างการใช้งานโปรแกรมแล้ว ท่านจะต้องปฎิบัติตามกฎระบบการใช้งานโปรแกรม ดังนี้
1.โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแจกฟรี ห้ามนำไปใช้ในเชิงผลประโยชน์ เช่นการขาย เด็ดขาด!
2.การใช้โปรแกรมนี้ โปรดใช้ให้เหมาะ และไม่ควรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
3.ห้ามนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในทางผิดกฎหมายเด็ดขาด!
4.หาก User ในเกมส์ของท่านโดนระงับ เพราะการใช้โปรแกรม ท่านไม่สามารถเรียกร้อง ให้เรารับผิดชอบใดๆได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมนี้จัดทำโดย rev0lut1on


===============================================================

1.การใช้งานโปรเหาะ-ดำดิน ให้อยู่ในห้องเล่นเท่านั้น! แล้วให้กด คีย์ลัดตามหน้าโปรแกรม
หมายเหตุ : อาจจะสลับจากเหาะเป็นดำดิน ดำดินเป็นเหาะ ในบางแมพ
2.โปรวาป ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดวาปตามคีย์ลัดในหน้าโปรแกรม
3.การใช้งานโปรวาป(เลื่อนตัวเอง) ให้อยู่ในห้องเล่นเท่านั้น! แล้วกดคีย์ลัด ซ้าย ขวา หน้าหลัง ตามหน้าโปรแกรม
หมายเหตุ : อาจจะสลับทิศในบางแมพ บางครั้ง
4.โปรวิ่ง ให้อยู่ในห้องเล่นเท่านั้น! แล้วให้กด คีย์ลัดตามหน้าโปรแกรม ในการวิ่งเร็ว หรือหยุดวิ่ง
5.ปืนกล 100 นัดนอนเดินได้ ให้อยู่ในห้องเล่นเท่านั้น! และต้องถือปืน 100 นัดด้วย ให้ทำการนอนแล้วกดคีย์ลัด แล้วมันจะเดินได้
6.แฮคเป้าปืนกล ให้อยู่ในห้องเล่นเท่านั้น! และต้องถือปืน 100 นัดด้วย ในขณะยืน ให้กดคีย์ลัดในหน้าโปรแกรม แล้วมันจะมีเป้า
7.Fake เลือด เป็น 0 ให้อยู่ในห้องเล่นเท่านั้น! แล้วให้กด คีย์ลัดตามหน้าโปรแกรม จะทำให้พวกที่ใช้ WallHack มองไม่เห็นเรา เพราะจะคิดว่าเราตายไปแล้ว
8.มองผี (Ghost Mode) เวลาเกิดใหม่ๆในตานั้นๆ (มีแสงสีทองๆรอบตัว)ให้ทำการกด F10 ในตอนนั้น พอเกมส์เริ่ม ให้กด F11 ทีนี้เราก็จะเห็นผีหมดแล้ว

9.กระโดดสูงให้อยู่ในห้องเล่นเท่านั้น! แล้วให้กด คีย์ลัดตามหน้าโปรแกรม จะมีการเปิดและการปิด

1.หากโปรแกรมฟ้องว่าขาด .net framework ให้ทำการดาวน์โหลดไปลง
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en แล้วทำการ restart เครื่อง 1 รอบ
2.หากโปรแกรมใช้ไม่ติด ให้ทำการปิดเกมส์และปิดโปรและเปิดโปรเปิดเกมส์ใหม่ และตรวจสอบดูว่า เปิดโปรก่อนเกมส์
3.ถ้าหากขึ้นว่า Access to the path "" is denied.  ให้คลิกขวาที่โปรแกรม แล้ว run as Admin
4.หากกดข้ามแพคแล้วเกมส์ไม่ยอมเปิด โปรดตรวจสอบดูว่า เกมส์ได้ลงไว้ที่ Program Files\Kingsoft\XSHOT หรือไม่ และใช้ข้ามตอนเราเป็นแพคล่าสุดแล้วเท่านั้น

ดาวน์โหลด - Download
[hide]
http://upload-thai.com/download.php?id=a497fb7c82c11002ae4ef93f5b8ac482
Password : zioxo.com[/hide]
 

phayfaMon May 16 2011 23:20:09 GMT+0700 (ICT)