ballclub / ประกาศฟรี โพสฟรี ลงโฆษณาฟรี / รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

[img]http://upic.me/i/4v/7mdf3.jpg[/img]
 
[color=Red][b]บริษัท พี ดี การบัญชี จำกัด[/b][/color]
[color=Blue][url=http://www.pdaccounting.com][b]รับจดทะเบียนบริษัท[/b][/url] [url=http://www.pdaccounting.com][b]รับทำบัญชี[/b][/url] ตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี จดทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอ/ต่อ วีซ่า จดทะเบียนคนต่างด้าว
จดเครื่องหมายการค้า ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เราให้บริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร[/color]
 
[color=Navy][b]รับวางระบบบัญชี[/b][/color]
[color=Green]- จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
- จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
- จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน[/color]
 
[color=Navy][b]ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร[/b][/color]
[color=Green]- เสนอแนะวิธีวางกลยุทธ์ให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฏหมาย
- ให้คำปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งแบบรายเดือน และแบบ Time Charge
- ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจ[/color]
 
[color=Navy][b]รับตรวจสอบบัญชี[/b][/color]
[color=Blue]ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ  สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภท
ธุรกิจทั้งด้าน Service, Merchandise และ Manufacturing ในหลายอุตสาหกรรม[/color]
 
[b][color=Purple]เว็บไซด์[/color] : [url=http://www.pdaccounting.com]www.pdaccounting.com[/url][/b]
 
[b][color=Red]ต้องการใช้บริการทางบัญชี Call Center[/color] : 083-069-8141
[color=Red]หรือดูข้อมูล+ขอใบเสนอราคาที่เว็บไซด์[/color] : [url=http://www.pdaccounting.com]www.pdaccounting.com[/url][/b]
 
[img]http://upic.me/i/e2/e7nl1.jpg[/img]

priestdome99Tue Dec 18 2012 13:58:06 GMT+0700 (ICT)