ballclub / ประกาศฟรี โพสฟรี ลงโฆษณาฟรี / จำหน่ายชุดพระประดับคริสตัล พระราหู พระศิวะ พระพิฆเนศ พระแม่อุมา และองค์พระอื่นๆ

จำหน่ายชุดพระประดับคริสตัล พระราหู พระศิวะ พระพิฆเนศ พระแม่อุมา และองค์พระอื่นๆ

[color=Blue][b]สนใจติดต่อคุณธนะเมศฐ์
โทรศัพท์ : 080-0795752,081-4810395
หรือ E-mail : eak1968@hotmail.com[/b][/color]
 
[color=Green][b]1.พระราหูเต็มองค์ เนื้อโลหะ ปิดทองคำแท้ประดับคริสตัล ขนาด สูง 12 นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว
ราคา 29,000 บาท มีทั้งปิดแบบไม่ปิดทอง และปิดทองประดับคริสตัล[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/90/4blb0.jpg[/img]
 
[color=Green][b]2.พระพิฆเนศชนะภัย เนื้อผงแคชเชียนอุดมวลสารใต้องค์ ปิดทองคำแท้ประดับคริสตัลสีงาช้าง
อาวุเป็นไม้สักทองเกาะ ขนาด สูง 29 นิ้ว ก้วาง 13 นิ้ว  ยาว10 นิ้วมีทั้งแบบธรรมดาและปิดทองคำแท้
พร้อมประดับคริสตัล ราคา 30,000 บาท[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/1v/7pzj0.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/zy/knba1.jpg[/img]
 
[color=Green][b]3.พระพิฆเนศนั่งปฎิหาร เนื้อผงแคชเชียนอุดมวลสารใต้องค์ ปิดทองคำแท้ประดับคริสตัลสีงาช้าง
อาวุเป็นไม้สักทองเกาะ ขนาด สูง 11นิ้ว ก้วาง 13 นิ้ว  ยาว 9 นิ้วมีทั้งแบบธรรมดาและปิดทองคำแท้
พร้อมประดับคริสตัล ราคา 25,000 บาท[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/ql/v1s20.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/r3/jagj1.jpg[/img]
 
[color=Green][b]4.พระพิฆเนศนาฏราช เนื้อผงแคชเชียนอุดมวลสารใต้องค์ ปิดทองคำแท้ประดับคริสตัลสีงาช้าง
อาวุเป็นไม้สักทองเกาะ ขนาด สูง 18นิ้ว ก้วาง 12 นิ้ว ยาว 9 นิ้วมีทั้งแบบธรรมดาและปิดทองคำแท้
พร้อมประดับคริสตัล ราคา 25,000 บาท[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/6j/gnw31.jpg[/img]
 
[color=Green][b]5.พระศิวะลีลา เนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ ขนาดสูง 17 นิ้ว ก้วาง  4 นิ้ว ยาว 13 นิ้ว ราคา 9,500[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/qr/irjx0.jpg[/img]
[img]http://upic.me/i/53/hg3n1.jpg[/img]
 
[color=Green][b]6.ท้าวเวสสุวรรณตรีพระเพลา เนื้อโลหะ ปิดทองคำแท้ประดับคริสตัล ขนาด กว้าง 7 นิ้ว  ยาว 6 นิ้ว
สูง 19 นิ้ว  ราคา 35,000 บาท[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/pl/shrv1.jpg[/img]
 
[color=Green][b]7.ท้าวกุเวร 4 กร เนื้อโลหะ ปิดทองคำแท้ประดับคริสตัล ขนาด สูง 29 นิ้ว ก้วาง 13 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
ราคา 19,000 บาท[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/8h/wdjy1.jpg[/img]
 
[color=Green][b]8.พระแม่อุมายืน เนื้อเรซิ่นทำสี  สูง 15 นิ้ว ราคา 4,500 บาท สีสั่งทำได้ตามต้องการ ไม่รวมเครื่องประดับ[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/b2/ctfe0.jpg[/img]
 
[color=Green][b]9.พระแม่อุมานั่งบัลล์ เนื้อเรซิ่นทำสี  สูง 37.5 นิ้ว กว้าง 12.5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ราคา 20,000 บาท
สีสั่งทำได้ตามต้องการ ไม่รวมเครื่องประดับ[/b][/color]
 
[img]http://upic.me/i/1z/xieh1.jpg[/img]
 
[color=Blue][b]สนใจติดต่อคุณธนะเมศฐ์
โทรศัพท์ : 080-0795752,081-4810395
หรือ E-mail : eak1968@hotmail.com[/b][/color]

priestdome99Thu Dec 20 2012 14:42:40 GMT+0700 (ICT)