ballclub / ประกาศฟรี โพสฟรี ลงโฆษณาฟรี / รับสมัครนักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาสื่อและการแสดง มีทุนการศึกษาให้

รับสมัครนักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาสื่อและการแสดง มีทุนการศึกษาให้

[img]http://upic.me/i/lf/gg100.jpg[/img]
 
[color=Red][b]สาขาวิชาศิลปะดนตรีประกอบสื่อและการแสดง
(Art of Music Media and Performing Arts)[/b][/color]
[color=Purple][b]วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช.แล้ววันนี้....
โทร.02-4382222[/b][/color]
 
[color=Blue][b]Clip VDO[/b][/color] : [url=http://www.youtube.com/watch?v=Zb2F3lecr0w]http://www.youtube.com/watch?v=Zb2F3lecr0w[/url]
 
[color=Red][b]ทุนการศึกษา[/b][/color]
[color=Blue]สำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจอยากจะเข้าสาขาวิชานี้ทางสาขาได้มีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่สนใจ โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง 1,500 บาทเท่านั้นจากปกติ 7,XXX บาท
จำนวน 20 ทุน ปิดรับสมัครรับทุน 30 มีนาคม 2556[/color]
 
[color=Red][b]คุณสมบัติผู้รับทุน[/b][/color]
[color=Green]1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า
หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่วิทยาลัยฯมอบทุนให้
 
2.มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หากมีความสามารถพิเศษตรงตามสาขา ไม่พิจารณาเกรดเฉลี่ย
สะสม พิจารณาเฉพาะผลงานเท่านั้น
 
3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา[/color]
 
[color=Navy][b]สนใจขอรับทุนติดต่อ
อาจารย์ภัทรกฤต ดวงสนิท หัวหน้าสาขาฯ
โทร 089-7847741 ทุกวันเวลา 12.00-20.00[/b][/color]
 
[b][color=Navy]สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัดทางวิทยาลัยฯมีหอพักให้บริการ[/color][/b]
 
[color=Red][b]รายละเอียดสาขาวิชาศิลปะดนตรีประกอบสื่อและการแสดง[/b][/color]
[color=Blue]เนื่องด้วยประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จึงมี
แนวกลุ่มนักธุรกิจจำนวนมาที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อย่างที่เราทราบกันดีการจะทำให้ธุรกิจ
หรือสินค้านั้นเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคจะต้องมีการประชาสัมพันธ์สินค้าออกสู่ตลาด นั่นหมายความว่า
สื่อจะมีความสำคัญต่อธุรกิจเหล่านี้มากมาย ซึ่งขณะนี้บุคลากรทางด้านการทำสื่อการผลิตสื่อกำลัง
ขาดตลาดเนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทางวิทยาลัยฯได้ผลิตนักศึกษา
ในระดับ ปวช.ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านสื่อที่กำลังขาดแคลน และทางสาขาฯเชื่อมั่นว่า
นักศึกษาของเราที่จบออกไปจากเรานั้นจะสามารถ ทำงานได้เทียบเท่ากับระดับมืออาชีพอย่างแน่นอน
เพราะอาจารย์ที่เข้ามาสอนในสาขาทุกท่าน เป็นบุคลากรที่เป็นมืออาชีพในสายงาน ทั้งผู้กำกับ โปรดิวเซ่อ
นักแสดง ศิลปิน ดารา มากมาย ซึ่งสาขาเรามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาของสาขาวิชาศิลปะดนตรี
ประกอบสื่อและการแสดง ได้ฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านการผลิตสื่อที่แปลกใหม่
ประกอบด้วยความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีและหลักปฏิบัติ นักศึกษาของสาขาวิชาศิลปะดนตรี
ประกอบสื่อและการแสดงจึงสามารถประกอบอาชีพเป็น นักสร้างสรรค์งานศิลปะ
นักสร้างงานดนตรี นักดนตรี นักสร้างสรรค์งานโฆษณา นักเต้น นักร้อง ศิลปิน นักออกแบบ
ผู้กำกับศิลป์ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา ผู้ผลิตรายการ ช่างภาพ ผู้กำกับการแสดง
ผู้เขียนบทละคร และ ผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ ผู้กำกับรายการ นักจัดรายการ ผู้เขียนบทละคร
และบทโทรทัศน์ ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้ผลิตรายการ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับศิลป์
ถ่ายภาพ ตัดต่อ เทคนิคพิเศษด้านต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง และสายวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก[/color]
 
[color=Red][b]รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน เช่น[/b][/color]
[color=Green]- การถ่ายภาพระบบดิจจิตอล
- การถ่ายวีดีทัศน์
- กราฟิกวีดีทัศน์
- กราฟิกแอนิเมชั่น
- คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
- ผลิตหนังสั้น
- การแสดงขั้นพื้นฐาน
- องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น
- การออบแบบนิเทศศิลป์
- ทฤษฎีดนตรี 
- เปียโนและคีย์บอร์ดเบื้องต้น
- โสตทักษะและการขับร้อง 
- กีต้าโฟล์คซองเบื้องต้น
- คอมพิวเตอร์ดนตรี 
- ศิลปะการประพันธ์เพลง
- การบันทึกเสียง
- ดนตรีประกอบสื่อ
- การออกแบบฉากเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที
- การผลิตรายการบันเทิงและรายการข่าวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- การผลิตสื่อละครเวที[/color]
 
[color=Purple][b]อุปกรณ์การเรียนการสอนครบ
ทางสาขาสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก
เราใช้เครื่อง Mac ในการเรียนการสอนทั้งหมด[/b][/color]
 
[color=Red][b]Clip VDO[/b][/color] : [url=http://www.youtube.com/watch?v=Zb2F3lecr0w]http://www.youtube.com/watch?v=Zb2F3lecr0w[/url]

priestdome99Fri Mar 15 2013 14:16:25 GMT+0700 (ICT)