ballclub / ประกาศฟรี โพสฟรี ลงโฆษณาฟรี / M Flex อุปกรณ์เพิ่มความสามารถรถยนต์ ให้เติมแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ !!

M Flex อุปกรณ์เพิ่มความสามารถรถยนต์ ให้เติมแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ !!

[img]http://upic.me/i/ax/508s2.jpg[/img]
 
[color=Red][b]"M Flex สุดยอดอุปกรณ์เพิ่มความสามารถรถยนต์ ให้เติมแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ !!"[/b][/color]
 
[color=Red][b]"[url=http://e85-mopro.com/e85/index.php]แก๊สโซฮอล E85[/url] คืออะไร?"[/b][/color]
[color=Blue]E85 คือ เชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้งานในรถยนต์ โดยผสมน้ำมันเบนซินมาตรฐานเข้ากับเอทานอล(E) 
ในสัดส่วน 15% และ 85% ตามลำดับ น้ำมันชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า "E85" การผสมเอทานอล
เข้ากับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนที่น้อยลงก็จะเรียกชื่อตามสัดส่วนของการผสมเช่น ผสม 20% 
เรียก E20 ผสม 10% เรียก E10 เป็นต้น...[/color]
 
[color=Red][b]"แก๊สโซฮอล E85 ดีอย่างไร?"[/b][/color]
[color=Green]เมื่อเปรียบเทียบกันราคาน้ำมันเบนซินแล้ว [url=http://e85-mopro.com/e85/index.php][b]แก๊สโซฮอล E85[/b][/url] มีราคาถูกกว่ามาก
จึงทำให้ช่วยประหยัดค่าเติมน้ำมันได้...[/color]
 
[img]http://upic.me/i/7z/jsne3.jpg[/img]
 
[color=Blue]M Flex จะเพิ่มความสามารถของกล่อง ECU เก่า (ที่มีอยู่แล้ว) ให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้
โดยติดตั้งอยู่ระหว่าง ECU และหัวฉีด M Flex จะรับสัญญาณจากกล่อง ECU และทำการปรับเชื้อเพลิง
เพื่อส่งต่อไปยังหัวฉีดอีกต่อหนึ่ง ทำให้ฉีดน้ำมันได้เหมาะสม...[/color]
 
[color=Red][b]"ทำไมต้อง M Flex ?"[/b][/color]
[color=Green]1. สามารถใช้น้ำมันได้ทุกประเภท
2. ติดตั้งง่าย ใช้เวลาเพียง 30 นาที
3. พื้นที่ใช้สอยเท่าเดิม
4. ไม่ต้องดัดแปลงสภาพรถ
5. ราคาถูกกว่าการติดตั้งแก๊ส
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อเดือนได้มาก
7. ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊สรั่วหรือระเบิด[/color]
 
[color=Purple][b]"M Flex ผลิตภายใต้การวิจัยและพัฒนาของ MoPro"[/b][/color]
 
[color=Red][b]**สนใจสั่งซื้อ+สอบถามเพิ่มเติม**[/b][/color]
[color=Navy][b]Tel[/b][/color] : 087-050-5554 ,086-106-6464
[color=Navy][b]E-mail[/b][/color] : auto_funny@hotmail.com
[color=Navy][b]Website[/b][/color] : [url=http://e85-mopro.com/e85/index.php]www.E85-MoPro.com[/url]
[color=Navy][b]Fanpage[/b][/color] : [url=http://www.facebook.com/MFlexConversionKit]www.facebook.com/MFlexConversionKit[/url]
 
[img]http://upic.me/i/sg/02lv4.jpg[/img]

priestdome99Thu Sep 13 2012 18:56:52 GMT+0700 (ICT)