bamrungrai / เทคนิคการถ่ายภาพ / ขายภาพถ่ายกับ Shutterstock

ขายภาพถ่ายกับ Shutterstock

ภาพประกอบโดย : ปรีชา บำรุงไร่Shutterstock เป็นบริษัทส่วนตนของคนอเมริกัน ที่นี่เคยใช้วิธีขายภาพแบบสมัครสมาชิก 100%
แต่ต่อมาเพิ่มวิธีการขายแบบทีละภาพ (หรือเรียกว่า การขายแบบ On Demand) ในปี 2008
แต่ก็ยังขายผ่านการสมัครสมาชิกเป็นหลัก ในตลาดขายภาพที่นี่เปรียบเทียบได้กับ iStockphoto
(เป็นเว็ปขายภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง)ในเรื่องจำนวนภาพและยอดขาย สำหรับช่างภาพจำนวนมาก
รวมทั้งผมด้วย Shutterstock คือตัวแทนขายที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณ
ต้องส่งภาพใหม่ๆเข้าไปอย่างต่อเนื่องด้วยการขายภาพของช่างภาพใน Shutterstock มีจุดสำคัญอยู่ที่การส่งภาพใหม่ไปยังเว็ป ถ้าคุณมีภาพดีๆ
ในแฟ้มภาพแต่ไม่อัปโหลดภาพใหม่ๆเข้าไปการขายก็จะช้าลงเรื่อยๆ การอัปโหลดภาพใหม่ๆเข้าไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้การขายของคุณเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่ภาพใหม่จะขายได้ ภาพเก่าก็ขายดีขึ้นด้วยInspector หรือผู้ตรวจสอบภาพของ Shutterstock เป็นพนักงานของบริษัท การพิจารณาภาพจะมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากจาก Inspector คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ภาพที่ไม่ไดการยอมรับในวันหนึ่ง
แต่สามารถถูกยอมรับในอีกวันหนึ่ง (แต่คุณต้องระวังในการอัปโหลดภาพซ้ำ ถ้าคุณอัพโหลดภาพที่ถูก
ปฏิเสธเข้าไปเรื่อยๆและภาพนั้นเป็นภาพที่คุณภาพแย่จริงๆจนไม่มีผู้ตรวจสอบคนใหนยอมให้ผ่านเลย
คุณก็จะถูกลงโทษได้ การลงโทษของที่นี่จะส่งเป็นคำเตือน หรือ Warning มาให้คุณก่อน โดยจะปรากฏ
อยู่ที่หน้าสมาชิกหลังจากคุณล็อกอินเข้าไปแล้ว) Shutterstock จะระวังมากในเรื่องจุดรบกวนแบบ Noise
ของภาพ พวกเขาต้องการภาพที่ผ่านการลด Noise ลงให้มากที่สุด แม้ว่ามันจะทำให้เสียรายละเอียด
ของภาพไปบ้าง(แต่ยังคงต้องรักษาคุณภาพของภาพไว้ไม่ให้แย่จนเกินไป)Shutterstock ไม่ยินดีในการรับภาพที่มีการเล่นกับแสงมากเกินไป ภาพที่มีแสงกระจายสม่ำเสมอ
และถ้าหากมีเงาบ้าง แต่เป็นเงาแบบนุ่มนวลจะผ่านง่าย แต่เงาแข็ง แสงที่มาจากด้านข้าง ภาพชนิด Hi-Contrast
ปรกติแล้วจะถูกปฏิเสธ (แม้ว่าจะดูถูกต้องเหมาะสมและถ่ายอย่างพิถีพิถันแล้วก็ตาม)การลงทะเบียนเข้าสอบใน Shutterstock คือหนึ่งในการทดสอบที่ยากที่สุด ในบรรดาการสอบ
ของตัวแทนขายภาพสต็อกทั้งหลาย คุณจะต้องส่งภาพจำนวน 10 ภาพ และอย่างน้อย 7 ภาพ
ในจำนวนทั้งหมดจะต้องได้รับการยอมรับ ถ้าคุณมีภาพที่ผ่านไม่ถึง 7 ภาพ ถือว่าสอบตก
คุณต้องรอไปอีก 1 เดือน จึงจะสามารถส่งเข้าไปสอบใหม่ได้อีกครั้ง ในจำนวน 10 ภาพเท่าเดิมแต่เื่มื่อคุณผ่านขั้นตอนการทดสอบที่หินสุดๆไปแล้ว การรับภาพของ Shutterstock จะรับภาพแบบ
"ให้เกียรติ" ช่างภาพเป็นอย่างมาก คือจะไม่ค่อยปฏิเสธภาพที่คุณส่งเข้าไปมากนัก เพราะเชื่อว่า
ถ้าคุณมีฝีมือที่ผ่านการทดสอบไปแล้ว ภาพที่คุณส่งเข้าไปก็ต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งแล้ว
(ไม่เหมือนกับ iStockphoto ซึ่งสอบเข้าง่ายกว่าเล็กน้อย แต่เวลารับภาพจริงแต่ละภาพจะยากสุดๆ
แบบเทียบกันไม่ได้เลย)
สิบเอ็ดไฮโลMon Nov 22 2010 09:38:37 GMT+0700 (ICT)