bang63 / 6/3 Talk Education / ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ GAT-PAT 2/2555

ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ GAT-PAT 2/2555

 

ปล. เท่าที่เปิดดูน่าจะเหมือนของการสอบทุกประการ

PAT1 ยังคงโหดร้าย    อัตนัย 25 ข้อ ปรนัย 25 ข้อ
PAT2 ยังเป็น ปรนัย  105 ข้อ 4 ตัวเลือก 
PAT3 ปรนัย 60 ข้อ และ อัตนัย 20 ข้อ
PAT5  ไม่มีเชื่อมโยง  เป็น ปรนัย 150 ข้อ 4 ตัวเลือก

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT มีนาคม 2555 

สทศ.เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 และวิชาสามัญ 7 วิชา ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 

สทศ.แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบจังหวัดนราธิวาสและยะลา ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555

ค่าสถิติพื้นฐาน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบ 24 - 27 ธันวาคม 2554)

ลืมรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าระบบ GAT/PAT ต้องทำอย่างไร

sunflower312Sun Feb 26 2012 22:12:29 GMT+0700 (ICT)