banggan / โปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไป / โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด 3.0

โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด 3.0

โปรแกรม Nanosoft Free Barcode เป็น โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด โดยโปรแกรม รองรับ
การ พิมพ์บาร์โค๊ด จากฐานข้อมูล หรือ กำหนดเองโดยการ Running และ สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ดได้ หลายแบบ เช่น 3 of 9 , Code 128 , EAN 13 เป็นต้นนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถออกแบบ การพิมพ์ได้เองอีกด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรีดาวน์โหลด
http://www.nanosoftonline.com/freebarcode.zip

ja0ajungFri Jul 10 2009 16:14:38 GMT+0700 (ICT)