bangkokcaraudio / ปรึกษา-แลกเปลี่ยน ความรู้และปัญหา">ปรึกษา-แลกเปลี่ยน ความรู้และปัญหา / วิธีการปรับ เลเวล แมชชิ่ง ครับ

วิธีการปรับ เลเวล แมชชิ่ง ครับ

ทำไมต้องเลเวล-แมทชิ่งฟร้อนท์และแอมป์
 
 การ นำเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์แต่ละชนิด มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบเสียงรถยนต์นั้น จำเป็นต้องมีการปรับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ด้วย หรือที่เรียกกันคุ้นหูสำหรับการปรับตั้งแบบนี้คือเลเวล-แมทชิ่งมาดูกันดีกว่าครับว่าต้องปรับทำไม อย่างไร
 
 ความสำคัญอย่าง จริงจังในเรื่องของระบบเสียงรถยนต์ ก็คือการสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพของมัน ทั้งเฉพาะตัวมันเองจนถึงการประสานงานร่วมกันกับชิ้นอุปกรณ์ระบบเสียงอื่นๆ ที่ต่อร่วมอยู่ในระบบ โดยข้อสำคัญสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาสำหรับการปรับตั้งนี้ ก็คือเรื่องของอัตราส่วนเสียงต่อการรบกวน(Signal to Noise Ratio)” ที่มีหน่วยเป็น dB เป็นการเปรียบเทียบระดับความเข้มของสัญญาณต่อระดับสัญญาณรบกวนที่มีอยู่ นั่นหมายถึงระดับของสัญญาณเสียงเพลงจะต้องมากกว่าระดับของเสียงรบกวน
 
 การทำให้ได้ค่า S/N: Signal to Noise Ratio ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการปรับระดับโวลท์เตจของสัญญาณขาเข้า(อินพุท)และขา ออก(เอาท์พุท)ของอุปกรณ์แต่ละชิ้น โดยพิจารณาจากตัวอย่าง 2 ตัวอย่างที่จำลองมาจากระบบเสียงรถยนต์ทั่วๆไป ที่ประกอบด้วยแหล่งต้นเสียง(Head Unit), อีควอไลเซอร์(EQ) และเพาเวอร์แอมป์

Sab-SoundSat Oct 17 2009 00:33:27 GMT+0700 (ICT)