banlungphotoclub / เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และความรู้เกี่ยวกับกล้อง / ความสมดุลของภาพ(Balance)

ความสมดุลของภาพ(Balance)

[hide]ความสมดุลของภาพ(Balance)

ในการถ่ายภาพ..เราสามารถวางองค์ประกอบภาพให้เกิดความสมดุลได้ 2 แบบด้วยกัน คือ


1. สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance)

หมายถึง "ความสมดุลโดยองค์ประกอบภาพ" กล่าวคือ เป็นการจัดวางส่วนประกอบภาพที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน รวมไปถึงมีสัดส่วน ขนาด น้ำหนัก ฯลฯ ทั้งด้านซ้ายและขวา

ภาพลักษณะนี้จะดูเป็นทางการ สงบนิ่ง มีระเบียบแบบแผน

ตัวอย่างเช่น...

รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา[/hide]

Kun_KaThu Nov 03 2011 01:58:36 GMT+0700 (ICT)