banlungphotoclub / เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และความรู้เกี่ยวกับกล้อง / องค์ประกอบศิลป์และการจัดวางภาพถ่าย

องค์ประกอบศิลป์และการจัดวางภาพถ่าย

[hide]ในการถ่ายภาพออกมาสักภาพให้สวย ก็ต้องรู้จักจัดวางงองค์ประกอบ ซึ่งการจัดวางองคประกอบภาพ ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง อันเป็นที่มาของคำว่า "องค์ประกอบศิลป์"

    องค์ประกอบศิลป์ แปลตามตัว ก็คือ ศิลปะในการจัดองค์ประกอบ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ วิธีการจัดวางองค์ประกอบนั่นเอง

    ก่อนจะพูดถึง องค์ประกอบศิลป์ หรือวิธีการจัดองค์ประกอบ เราควรรู้ก่อนว่า องค์ประกอบ คืออะไร มีอะไรบ้าง!

    องค์ประกอบ ก็ขอแปลตามตัวอีกว่า ส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็นองค์ ในการถ่ายภาพ องค์ น่าจะแปลว่า ภาพ ดังนั้นในงานถ่ายภาพ องค์ประกอบ ก็คือ ส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็นภาพ

    แล้วมีอะไรบ้างละ!

    ถ้าเริ่มจากสิ่งที่เล็กสุด ก็คือ จุด หลายๆ จุด มาต่อเรียงกันเป็น เส้น  หลายๆเส้น ก่อให้เกิด รูปร่าง รูปทรง และมวล

    องค์ประกอบยังหมายรวมถึง สิ่งที่บ่งบอกลักษณะ เช่น ลักษณะผิว สี น้ำหนัก แสงและเงา และยังหมายถึง ที่ว่างด้วย

    สรุป องค์ประกอบโดยพื้นฐานประกอบด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง มวล ลักษณะผิว สี น้ำหนัก แสงและเงา ที่ว่าง

    ทีนี้มาเข้าเรื่อง องค์ประกอบศิลป์ (วิธีการจัดวางองค์ประกอบ)

การทำซ้ำ (Repetition)

    เป็นการจัดวางองค์ประกอบ หรือ องค์ประกอบตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะเหมือนกัน ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป บนพื้นที่ว่าง การทำซ้ำเกิดขึ้นได้กับองค์ประกอบพื้นฐานทั้งที่เป็น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง มวล แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ

    1. การซ้ำแบบเหมือนกัน

    2. การซ้ำแบบลดหลั่น

    3. การซ้ำแบบเป็นจังหวะ

    4. การซ้ำแบบไม่เป็นจังหวะ[/hide]

Kun_KaThu Nov 03 2011 02:03:33 GMT+0700 (ICT)