benchamarachuthit2550 / หมวดการบ้าน / คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

      ผม = พระเกศา                      ไหปลาร้า = พระรากขวัญ

                                         จุก = พระโมฬี                      นม = พระถัน, พระเต้า

                                        หน้าผาก = พระนลาฎ           ท้อง = พระอุทร

                                        ฟัน = พระทนต์                      เอว = บั้นพระองค์, พระกฤษฎี

                                        ลิ้น = พระชิวหา                    หลัง = พระขนอง

                                        นิ้วมือ = พระองคุลี                 บ่า = พระอังสะ                                        นิ้วชี้ =

พระดรรชนี                  ขนระหว่างคิ้ว = พระอุณาโลม

                                        เงา = พระฉายา                       จอนหู = พระกรรเจียก

                                        ผิวหน้า = พระราศี                  จมูก = พระนาสิก

                                        ปอด = พระปับผาสะ               ปาก = พระโอษฐ์

                                        คาง = พระหนุ                         อก = พระอุระ, พระทรวง

                                        หู = พระกรรณ                        รักแร้ = พระกัจฉะ

                                        ดวงหน้า = พระพักตร์            สะดือ = พระนาภี

                                        อุจจาระ = พระบังคนหนัก       น้ำตา = น้ำพระเนตร,

                                                        ต้นขา = พระอุรุ พระอัสสุชล

                                        หัวเข่า = พระชานุ                     ต้นแขน = พระพาหุ

                                        แข้ง = พระชงฆ์                         ข้อมือ = ข้อพระหัตถ์                                        ผิวหนัง =

พระฉวี                       ข้อเท้า = ข้อพระบาท

                                        คิ้ว = พระขนง                           ปัสสาวะ = พระบังคนเบา

                                        ลิ้นไก่ = มูลพระชิวหา                ไรฟัน = ไรพระทนต์

                                        นิ้วก้อย = พระกนิษฐา                 คอ = พระศอ                                         เนื้อ =

พระมังสา                         ขน = พระโลมา

                                        เถ้ากระดูก = พระอังคาร             น้ำลาย = พระเขฬะ

                                        ตะโพก = พระโสณี                     เหงื่อ = พระเสโท 
      ม่าน, มุ้ง = พระวิสูตร                        พระสูตร ประตู = พระทวาร

                              ถาดน้ำชา = ถาดพระสุธารส               คนโทน้ำ = พระสุวรรณภิงคาร                             ของเสวย =

เครื่อง                               ช้อน = ฉลองพระหัตถ์ช้อน

                             ส้อม = ฉลองพระหัตถ์ส้อม                 ปิ่น = พระจุฑามณี                            เหล้า =

น้ำจัณฑ์                                   เสื้อ = ฉลองพระองค์

                            รองท้า = ฉลองพระบาท                     ปืน = พระแสงปืน                            ผ้าเช็ดตัว =

ซับพระองค์                     ผ้าเช็ดหน้า = ซับพระพักตร์

                            กระจกส่อง = พระฉาย                         ที่นอน = พระยี่ภู่                            กางเกง =

พระสนับเพลา  พระที่ ( ราชวงศ์ )

                            ไม้เท้า = ธารพระกร                             เตียงนอน = พระแท่นบรรทม                            น้ำกิน = พระสุธารส                             ตุ้มหู =

พระกุณฑล

                            พานหมาก = พานพระศรี                     น้ำชา = พระสุธารสชา                            ผ้าอาบน้ำ =

พระภูษาชุบสรง                 ข้าว = พระกระยาเสวย                       ( พระมหากษัตริย์ ) เข็มขัด = รัดพระองค์ , ผ้าชุบสรง , ผ้าสรง พระปั้นเหน่ง 
    ปู่, ตา = พระอัยกา                     ย่า, ยาย = พระอัยยิกา, พระอัยกี
                                        ลุง (ฝ่ายพ่อ) = พระปิตุลา         ป้า = พระปิตุจฉา

                                        พ่อ = พระชนก  พระบิดา         แม่ = พระชนนี, พระมารด

                                        พี่ชาย = พระเชษฐา                  พี่สาว = พระเชษฐภคินี

                                        ลูกสะใภ้ = พระสุณิสา             น้องชาย = พระอนุชา

                          พ่อผัว, พ่อตา = พระสัสสุระ     ผัว = พระสวามี

                                        พี่เขย, น้องเขย = พระเทวัน      ลูกเขย = พระชามาดา

masterxaouThu Sep 24 2009 12:05:46 GMT+0700 (ICT)