benjama / สุมหัวคุย.... / ประวัติ มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ประวัติ มัธยมวัดเบญจมบพิตร

[img]http://www.bmwsociety.com/board/images/114683-102.jpg[/img]
สุภาพบุรุษเบญจมบพิตร ยินดีต้อนรับสู่แผ่นดินถิ่นเบญจมบพิตรครับ

            โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร           

อักษรย่อบ.บ. / B.B.

ปีสถาปนาร.ศ. 191/พ.ศ. 2443

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ประวัติโรงเรียน

 พระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดเมื่อ ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) พระองค์ทรงกำหนดหลักสูตรแนวการสอนด้วยพระองค์เอง และเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2444 มีนักเรียน 40 คน เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรง ไม่ขึ้นตรงต่อกระทรวงธรรมการสมัยนั้น

           

พระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง อาคารถาวร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ทรงออกแบบก่อสร้าง เป็นตึกทรงยุโรป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงใยในเรื่องการก่อสร้าง เป็นอย่างยิ่ง แม้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องได้รับพระราชทาน บรมราชานุญาตทุกอย่าง ขณะที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปได้โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่อง ศรี พระบรมราชินีนาถเสด็จมาทรงควบคุมแทนพระองค์ และพระราชทานนามจารึกที่หน้าบันมุขกลางว่า "โรงเรียนเบญจมบพิตร สร้าง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445) หรือ ร.ศ. 121 แล้วได้โปรดเกล้าฯให้นักเรียนขึ้นเรียนบนอาคารถาวรหลังใหม่หลังจากฉลองอาคาร แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2447 เป็นต้นมา

         
       ภาพจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

แล้วต่อมาทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนเบญจมบพิตร" เป็น "โรงเรียนมัธยมเบญจมบพิตร" เป็น "โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร" ตามลำดับ และสุดท้ายทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร" ในปัจจุบัน ส่วนชื่อ "โรงเรียนเบญจมบพิตร ได้นำไปใช้กับ โรงเรียนประถม"

เป็น โรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ชื่อขึ้นต้นว่า "เบญจม" และเป็นโรงเรียนเดี่ยวที่ขึ้นต้น "เบญจม" ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า"เบญจม บพิตร" สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
เครื่องหมายประจำโรงเรียน 
เครื่องหมายประจำโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกอบด้วย
  1. พระ เกี้ยวน้อย เปล่งรัศมี มีเลข ๕ อยู่ข้างล่าง ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
  2. อักษร “บ.บ.” อยู่ใต้ตัวเลข ๕ เป็นอักษรย่อของโรงเรียน
  3. คติธรรมประจำโรงเรียน คือ “อุฎฐาตา วินทฺเต ธนํ - ผู้หมั่น ย่อมหาทรัพย์ได้”
สีประจำโรงเรียน
ชมพู - เหลือง
  • ชมพู ████ เป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสัญลักษณ์เตือนใจนักเรียนและครู - อาจารย์ของโรงเรียน ให้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  • เหลือง ████ เป็นสีของพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนตั้งอยู่ในวัดเบญจมบพิตร เป็นสัญลักษณ์เตือนใจของครู นักเรียนของโรงเรียนให้กระทำในสิ่งที่ชอบ ไม่ประกอบในสิ่งที่ผิด ฝึกชำระจิตใจ ให้บริสุทธิ์สะอาด ใช้ความสามารถคุ้มครองตนและเป็นคนมีธรรมะ คุ้มครองทุกเมื่อ
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชเบญจมบพิตร 

*มาร์ชเบญจมบพิตร*

เบญจมบพิตรสิทธิศิกดิ์
เราพร้อมพรักร่วมแรงร่วมใจ
เกียรติคุณเลื่องชื่อลือไกล
มีวินัยยึดมั่นสามัคคี

เบญจมบพิตรสุภาพบุรุษ
ไม่ยั้งหยุดที่จะทำความดี
ยามเราเรียนเรียนเด่นเป็นศักดิ์ศรี
อุทิศชีวีเพื่อไว้ลายให้ลือชา

ชมพู...เหลือง........งามเรื่อเรืองตา

สวยเด่นเป็นสง่ากว่าสีใดใด
รุ่นพี่เกรียงไกรรุ่นน้องชายจะช่วยรักษา
ขอให้คำมั่นขอปฏิญญา

ข้าฯจะรักษา...ความดีเท่าชีวิต
ข้าฯจะรักษา...ความดีเท่าชีวิต

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
ต้นอโศก

ดอกต้นไม้ประจำโรงเรียน
ดอกอโศก

คณะสี

ชื่อของคณะสีล้วนมาจากหน้าบันพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร
โดยหน้าบันพระอุโบสถ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้ผูกลายประกอบพระราชลัญจกรต่าง ๆ

  • ██ คณะนารายณ์ทรงครุฑ (สีแสด)ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
  • ██ คณะมหาอุณาโลม (สีเขียว)ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
  • ██ คณะไอยราพต (สีฟ้า)ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
  • ██ คณะจักรรถ (สีแดง) ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
  • ██ คณะจุลมงกุฎ (สีเทา) ก่อตั้งวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2531 แต่ปัจจุบันไม่ได้มีคณะสีนี้แล้ว


อาคารพระพุทธเจ้าหลวง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานพิธีวันไหว้ครูประจำปี 2552 ของโรงเรียนครับ


วงโยธวาทิตของโรงเรียน

ลานอโศกเป็นพื้นที่นั่งเล่นของชาว บ.บ.กว่าร้อยปีแล้วครับอาคารพระพุทธเจ้าหลวง , ตึกสีชมพู(อาคาร1)ขอบคุณครับ.................................................

เครดิต dekd

AdminbbSun Jan 17 2010 13:59:28 GMT+0700 (ICT)