bien17571 / Console Market / งานประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ห้อง 202

งานประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ห้อง 202

  งานประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ห้อง 202

   งานที่ต้องส่งวันที่ 8 นะครับ

   1. งานคณิตศาสตร์

   -ใบงาน แบบฝึกหัดที่ 2 (อัตราส่วนนะครับ) ส่งก่อนเที่ยงวันที่ 8 นะครับ

   2. งานสังคมเพิ่มเติม

   -ใบงาน ความสัมพันธ์ของฉัน

    

   525882

Joker STTue Jun 08 2010 21:44:49 GMT+0700 (ICT)