cabalcabal / ประชาสัมพันธ์ / บรรยากาศ ภายในวอรอบ 18.00 ของวันที่ 27 มีนาคม

บรรยากาศ ภายในวอรอบ 18.00 ของวันที่ 27 มีนาคม


[URL=http://xn--12c6cez7ezb.net/][IMG]http://xn--12c6cez7ezb.net/images/79408734449139659352.jpg[/img][/URL]

[URL=http://xn--12c6cez7ezb.net/][IMG]http://xn--12c6cez7ezb.net/images/12523904118261552219.jpg[/img][/URL]


[URL=http://xn--12c6cez7ezb.net/][IMG]http://xn--12c6cez7ezb.net/images/31439608821223301988.jpg[/img][/URL]

[URL=http://xn--12c6cez7ezb.net/][IMG]http://xn--12c6cez7ezb.net/images/48018009030078152965.jpg[/img][/URL]

ผู้ที่ได้อันดับ 1 ของประเทศโพ และคา ส่งรูปให้พี่ด้วยนะคะ จะได้ส่งของรางวัลให้

[URL=http://xn--12c6cez7ezb.net/][IMG]http://xn--12c6cez7ezb.net/images/18098653621657057844.jpg[/img][/URL]

[GM] SillverbellSun Mar 27 2011 19:08:52 GMT+0700 (ICT)