chaboclubthailand / เยี่ยมบ้านไก่แจ้ / บ้านพี่บุญมี โคราช

บ้านพี่บุญมี โคราช

ประตูเปิดไปสู่ทางภาคอีสาน บ้านพี่บุญมี โทร

0891892399

ไก่แจ้คุณภาพสูงอีกหนึ่งบ้าน อีกทั้งยังเป็นศุนย์
กลางของสมาชิกทางภาคอีสาน

 
                                 
รองประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่แจ้อิสระแห่งประเทไทย
                                         
                                                     
 บ้านไก่แจ้โคราช

                                                                                                         
i_am_arSun Aug 01 2010 20:30:42 GMT+0700 (ICT)