children / บทความคณิตศาสตร์ปฐมวัย / การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Math for Early Childhood
การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ที่มา  :  แผนกอนุบาล  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ผู้เขียน  : อ.กาญจนา  คงสวัสดิ์ 


         เมื่อพูดถึงคณิตศาสตร์ ผู้ใหญ่บางคนได้ฟัง ยังหนาวๆ ร้อนๆ แล้วสำหรับเด็กเล็กๆ การเรียนรู้เรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสำหรับเขาหรือไม่? คำตอบของคำถามข้างต้นนั้นคือ "ไม่ยากหรอกค่ะ" ถ้าเรารู้จักเนื้อหาและวิธีในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก ซึ่งเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากสิ่งรอบตัวเด็กนี่เอง...

ทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ ?

 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ ?

         ก่อนที่จะค้นหาวิธีส่งเสริมต่างๆ ให้กับเด็ก เราควรจะรู้ว่าทักษะทางคณิตศาสตร์นั้นหมายถึงเรื่องอะไรบ้าง

 

 หลายคนเข้าใจว่าคณิตศาสตร์ คือ เรื่องของจำนวนและตัวเลขเท่านั้น แต่ความจริงแล้วคณิตศาสตร์มีเนื้อหาที่กว้างกว่านั้นมาก....เช่น

  • รูปทรง
  • การจับคู่
  • การชั่งตวงวัด
  • การเปรียบเทียบ
  • การจัดลำดับ
  • การจัดประเภท ฯลฯ

 

         เริ่มได้เมื่อไหร่ดี ....  การเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กแต่ละวัยย่อมแตกต่างกันไป เราสามารถส่งเสริมเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ทุกด้านแต่ต่างกันตรงวิธีการค่ะสำหรับเด็กวัย 3- 4 ขวบ จำเป็นต้องเรียนคณิตศาสตร์ผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากเพราะเขายังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ให้เด็กสามขวบ ดูตัวเลข 2 กับ 3 แล้วเอาเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไปให้เขาใส่ เขาก็จะงงแน่นอน ว่าเจ้าสามเหลี่ยมปากกว้างนี้คืออะไร เด็กวัยนี้การเรียนเรื่องจำนวนตัวเลข ต้องผ่านสิ่งของที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ แต่ถ้าเป็นพี่ 5 หรือ 6 ขวบ จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แล้ว เรียนรู้ได้จากสิ่งใกล้ตัว

         คณิตศาสตร์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวเรา  ในแต่ละวันเด็ก ๆ มีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข  จำนวน  รูปทรงเรขาคณิต การจับคู่ การแยกประเภท  ฯลฯ  เช่น การตื่นนอน (เรื่องของเวลา) การแต่งกาย (การจับคู่เสื่อผ้า)  การรับประทานอาหาร (การคาดคะเนปริมาณ) การเดินทาง(เวลา ตัวเลขที่สัญญาณไฟ ทิศทาง) การซื้อของ (เงิน การนับ การคำนวณ)  ฯลฯ เชื่อหรือยังคะว่าคณิตศาสตร์มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน......

http://www.edba.in.th/EDBA_Main/index.php?option=com_content&view=article&id=53

ployWed Dec 22 2010 22:11:21 GMT+0700 (ICT)