children / บทความคณิตศาสตร์ปฐมวัย / เพลงคณิตศาสตร์

เพลงคณิตศาสตร์

เพลง เรามานับกัน
แมว แมว แมว แมว 1 ตัวนั้นมีกี่ขา
เห็นไหมมันกำลังเดินมา(ชำ)
แมวมีกีขาเรามานับดูกัน
1, 2 ,3,4
(เปลี่ยนสัตว์ที่เราต้องการ)


เพลง นก 5 ตัว
นก 5 ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ตัวหนึ่งบินไปก็เหลือนก 4 ตัว
นก 4 ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ตัวหนึ่งบินไปก็เหลือนก 3 ตัว
นก 3 ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ตัวหนึ่งบินไปก็เหลือนก 2 ตัว
นก 2 ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ตัวหนึ่งบินไปก็เหลือนก 1 ตัว
นก 1ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ แล้วบินตามเพื่อนไปไม่เหลือนกชักตัว  

ployWed Dec 22 2010 22:15:06 GMT+0700 (ICT)