children / บทความคณิตศาสตร์ปฐมวัย / รวมเกมส์คณิตศาสตร์

รวมเกมส์คณิตศาสตร์

เขียนโดย นางสาว พิชญดา ลาล้ำ

 

เกมมากกว่าหรือน้อยกว่า
อุปกรณ์ 1. บัตรโจทย์
จุดประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการ บวก ลบ คูณ หาร
วิธีเล่น 1. ครูนำบัตรโจทย์คว่ำหน้าแล้วเรียงไว้บนกระดานดำ
2. ครูเปิดบัตรใบแรก
3. ครูให้นักเรียนทายว่าผลลัพธ์ของบัตรใบที่ 2 จะมากกว่าหรือน้อยกว่าใบแรกโดยแต่ละครั้งที่ครูเปิดบัตรนักเรียนจะต้องเขียนผลลัพธ์ไว้ใน กระดาษทดของตนด้วย นักเรียนคนใดคิดว่าผลลัพธ์จะมากกว่าบัตร ใบที่ผ่านมากให้ยกมือขึ้น
4. นักเรียนคนใดที่ทายถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจะได้ 1 คะแนนและหากคำนวณผลลัพธ์ถูกต้องจะได้อีก 1 คะแนน

เปิดฝาหาคำตอบ
อุปกรณ์ 1. ฝาน้ำอัดลมซึ่งเขียนคำตอบไว้ด้านบนฝาและโจทย์ไว้ใต้ฝา
จุดประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
วิธีเล่น
1.หงายฝาทุกฝาไว้ด้านหน้าผู้เล่น
2. ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันทายคำตอบของแต่ละฝาหากผู้ใดทายถูกจะได้ฝานั้นไป
หมายเหตุ ครูอาจเปลี่ยนโจทย์เป็นเศษส่วนหรือ ทศนิยม

เกมซื้อขาย
อุปกรณ์ 1.กระดาษรูปสัตว์ หรือ ผักผลไม้
2.ธนบัตรจำลอง
3.ฉลากรายการสินค้า
จุดประสงค์ 1. ฝึกการทอนเงิน
2. ฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
3. การรู้จักมาตราเงินไทย
วิธีเล่น 1. ครูแจกธนบัตรจำลองกับนักเรียนคนละ 200 บาท
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกซื้อสินค้าที่ครูปิดราคาไว้ได้ตามใจชอบ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาจับสลาก รายการสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อ
4. นักเรียนสามารถซื้อสินค้าดังกล่าวที่ครูหรือเพื่อนก็ได้ (ตอนนี้ครูจะขึ้นราคาสินค้าแล้วครับ)
5. เมื่อหมดเวลาใครได้ของครบตามรายการสินค้า และมีเงินเหลือมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ ครูอาจเชื่อมโยงความรู้เรื่อง สารอาหารในผัก และผลไม้ หรืออาหารหลัก5หมู่ก็ได้ครับ

รำวงพันเมตร
อุปกรณ์ 1.แผ่นป้าย 8 แผ่นมีลักษณะดังนี้
จุดประสงค์ 1. เพื่อทบทวน หรือสอนเรื่องระยะทาง
2. เพื่อผ่อนคลายความเครียด และนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน
3. ฝึกทักษะด้านการฟัง
วิธีเล่น 1. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 8 คน(อาจเป็นนักเรียนที่เข้าห้องช้าก็ได้
ครับ)
2. ครูให้นักเรียนออกมายืนเข้าแถวหน้ากระดานแล้วนำแผ่นป้ายแต่ละใบแขวนคอนักเรียนทั้ง 8 คน
3. ครูเปิดเพลง หน่วยวัด หรือให้นักเรียนร้องพร้อมกันทั้งห้อง
4. เมื่อนักเรียนได้ยินเนื้อเพลงท่อนที่ตรงกับป้ายที่แขวนคอของตนเองให้ออกมารำวง เมื่อสิ้นสุดประโยคที่ตรงกับป้ายที่แขวนคอของตนให้กลับเข้าที่เดิม
5. ผู้ใดที่ทำผิดจะต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์
หมายเหตุ อาจเปลี่ยนอุปกรณ์และเพลงเป็นมาตราการชั่งก็ได้


เพลงรำวงพันเมตร
พันเมตร พันเมตร นั้นยาวเท่า 1 กิโลเมตร (ซ้ำ)
10 มิลลิเมตร ยาว 1 เซนติเมตร
100 ซม. ยาวเท่า 1 เมตร หนา
1 พันเมตรนั้นมีขอบเขตไกลตา
ยาว 1 กิโลเมตรนา พวกเรามาท่องจำไว้ให้ดี
พันเมตร พันเมตร นั้นยาวเท่า 1 กิโลเมตร (ซ้ำ)
เพลงมาตราการชั่ง
1 เมตริกตันนะ มีค่า 1000 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม มีค่าเป็น 1000 กรัม (ซ้ำ)
แต่ 1 ร้อยกรัมหนูจงจำมีค่า 10 ขีด
1 กิโลกรัม ขอพูดย้ำมีค่า 10 ขีด
ท่องกันวันละนิด 1 ขีด มี 100 กรัม ช่า

เกมผึ้งน้อยหารัง
จุดประสงค์ 1.เพื่อสอนเรื่องการหาร
2. เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ สร้างความสนุกสนาน
วิธีเล่น 1. ครูร้องเพลงผึ้งน้อย
เพลงผึ้งน้อย
หึ่ง ๆ ๆ ๆ ผึ้งน้อยบินหารัง
เจ้าผึ้งจ๋า (นักเรียนขานตอบจ๋า )
เจ้าบินหาอะไร ผึ้งตอบเร็วไวผึ้งบินหารัง
(ระหว่างที่ครูร้องเพลงอยู่นั้นให้นักเรียนทำท่าเรียนแบบผึ้งโดยบินวนไปรอบ ๆ)
2. จากนั้นครูร้องต่อว่า “ผึ้ง 3 รัง 5 “ให้นักเรียนจับกลุ่มยืนจับมือกัน เป็น รัง 5 คนโดยมีนักเรียนที่เป็นผึ้งนั่งอยู่ด้านในวงล้อม 3 คน
3. ผึ้งที่ไม่สามารถหารังอยู่ได้จะต้องออกมาทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

หมายเหตุ ครูอาจเปลี่ยนจำนวนผึ้งและจำนวนรังได้ตามความเหมาะสม
เช่น 1.ผึ้งเป็นจำนวนคู่ รังเป็นจำนวน คี่
2. ผึ้งเป็นจำนวนเฉพาะ รังมากกว่า 3

เกมรำวงรวมเงิน
อุปกรณ์ -
จุดประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะการบวก คูณ
2. เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน
วิธีเล่น 1. ครูร้องเพลงรวมเงิน
เพลงรวมเงิน
รวมเงิน ๆ ให้ดี รวมกันวันนี้
อย่าให้มีผิดพลาด ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)
ผู้ชายเก่งกาจเป็น 50 สตางค์ (ซ้ำ)
ระหว่างนี้นักเรียน หญิงและชายให้รำวงไปรอบๆ
2. เมื่อครูพูดว่า “ 6 บาท 50 สตางค์”
ให้นักเรียนชายและหญิง จับกลุ่มกันให้ได้จำนวนรวมเท่ากับ 6 บาท 50 สตางค์ กลุ่มใดที่ทำสำเร็จให้นั่งลงได้กลุ่มที่ไม่สำเร็จจำต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์
หมายเหตุ ครูอาจเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนเช่น หากมีนักเรียนชายเพียงอย่างเดียวอาจเปลี่ยนเนื้อร้อง เป็น เสื้อขาวนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ) เสื้อแดงเก่งกาจเป็น 25 สตางค์

เกมสอยดาว
อุปกรณ์ 1. สลากโจทย์ หรือโจทย์ปัญหา
2. ต้นไม้แห้ง
จุดประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณ
2. เพื่อฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
วิธีเล่น 1. ครูนำสลากโจทย์มาแขวนไว้กับต้นไม้(โจทย์ที่นำมาครูอาจให้นักเรียนแต่ละคนเป็นคนคิดเอง โดยให้เขียนชื่อไว้ที่โจทย์ด้วยว่าเป็นของใคร)
2. ให้นักเรียนผลัดกันออกมาสอยสลาก แล้วอาจโจทย์ให้เพื่อนฟังจากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องหากตอบถูกจะได้กลับไปนั่งที่(โดยให้นักเรียนที่คิดโจทย์นั้นเป็นผู้เฉลย)หากนักเรียนที่ออกมาสอยสลาก ตอบผิดต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

เกมแมวกับปลาย่าง
อุปกรณ์
จุดประสงค์ 1. ฝึกทักษะด้านการ ลบ
2. ฝึกทักษะด้านการฟัง
วิธีเล่น 1.ครูกับนักเรียนผลัดกัน ร้องเพลงแมวกับปลาย่าง

เพลงแมวกับปลาย่าง
ครูร้อง มีแมวอยู่ 3 ตัวเดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย
ย่างปลา 9 ตัวไว้เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป 6 ตัว
คงเหลือปลาอีกกี่ตัว

นักเรียนร้องตอบ “คงเหลือ ปลาอีก …….. ตัว”

ployWed Dec 22 2010 22:19:22 GMT+0700 (ICT)