civilkpppoa / ก่อนใช้งานบอร์ด ขอว่าที่นายช่างได้แนะนำตัวหน่อย / no.22 เหนื่อยใจเหลือเกิน ยิ่งไขว่ว้ายิ่งไกลยิ่งห่าง

no.22 เหนื่อยใจเหลือเกิน ยิ่งไขว่ว้ายิ่งไกลยิ่งห่าง

มีอะไรให้ช่วนบอกกันนะคับช่วยเต็มที่  สงสารเราหน่อยนะค้าบ  อบจ

ookllajSun Apr 18 2010 08:15:57 GMT+0700 (ICT)