civilkpppoa / ก่อนใช้งานบอร์ด ขอว่าที่นายช่างได้แนะนำตัวหน่อย / ไปหารือเรื่อง การใช้บัญชี ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ไปหารือเรื่อง การใช้บัญชี ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

พวกเรา ไปที่ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร  รายละเอียดมีดั้งนี้ ครับ 
 1.พวกเราก็แนะนำตัวว่า จะมาปรึกษา เรื่อง การขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ของ อบจ.กำแพงเพชร ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2 คับ  และเจ้าหน้าที่ ก็ได้อ่านหนังสือของพวกเรา (เจ้าหน้าที่ ท่านนี้ ท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน มาตรฐานงานบุคคลของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กำแพงเพชร ครับ ถ้าจำไม่ผิด ท่านเป็น เลขา ก.จ.กำแพงเพชรด้วยหรือเปล่า ไม่แน่ใจ)เราก็บอกท่านว่าไปที่ อบจ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ อบจ.กำแพงเพชรแนะนำให้พวกเรามาที่นี่  และก็ถามว่า เจ้าหน้าที่ อบจ.อธิบายว่าอย่างบ้าง พวกก็บอกไป ตามที่เจ้าหน้าที่ อบจ.ตอบแหละคับ
2.พอพวกเราอธิบายเสร็จ ท่านก็ตอบว่า
" ที่ทางอบจ.กำแพงเพชรตอบก็ถูกต้อง
    และก็ชัดเจน "
และท่านก็อธิบาย ต่อไปว่า " ถ้าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นใด เปิดสอบ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็เป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ถูกต้อง   และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ใช้ได้ ภายในจังหวัด นั้น
คือกรณีที่ กรณียกตัวอย่างที่ใช้ได้  เช่น
-    คณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัด กำแพงเพชร
-    คณะกรรมการ ก. เทศบาล จังหวัดกำแพงเพชร
-    คณะกรรมการ ก.อบจ.จังหวัดกำแพงเพชร
     เป็นผู้ดำเนินการ   เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน   ถึงจะเรียกใช้บัญชีภายในจังหวัดได้ 
อันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟัง
3. พวกเราก็ถามต่อไปว่า คณะกรรมการ ก.อบจ.จังหวัดกำแพงเพชร จะสามารถสั่งให้ อบจ.กำแพงเพชร  เปลี่ยนแปลงประกาศ  อนุญาตให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภายใน จังหวัดกำแพงเพชร ( อบต. เทศบาล ) เรียกใช้บัญชีได้หรือไม่ โดยเอาเหตุผลที่ ว่า อบต. เทศบาล ภายในจังหวัดกำแพงเพชรขาดแคลนบุคลากรตำแหน่งนายช่างโยธา 2 เป็นจำนวนมาก    ท่านตอบว่า
 " ว่าไม่ได้  เหตุผล ตามข้างบนครับ" เพราะว่า 
การตั้งระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น  นั้น คณะกรรมการ ก.จ.กลาง (ที่กรุงเทพ)เป็นผู้ออกระบียบ ให้ ก.อบจ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศปฏิบัติ ตาม ผู้ที่จะสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ คือ ก.กลางเท่านั้น ครับ"
4. และพวกเราก็ถามว่า ถ้า พวกเราส่งหนังสือมาถึง ก.อบจ.จ.กำแพงเพชร ท่านก็บอกว่า สมมุติน่ะ 
  - 
ถ้าเอาเรื่อง ของพวกเราเข้ามาในที่ ประชุม ก.อบจ.จ.กำแพงเพชร ก. มีมติ ว่าเห็นสมควรพิจารณาให้ เปลี่ยนแปลง บัญชีได้ แต่ก็ต้องส่งหนังสือหารือ ไปที่ ก.กลาง (ที่กรุงเทพ) อีกที่ เพราะ ก.อบจ.กำแพงเพชร ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงประกาศได้   
 - และสมมุติ ก. กลาง  เห็นชอบตาม หนังสือ พวกเราและดำเนินการไปตามขั้นตอน  ก็ไม่สามารถ เรียกใช้บัญชีได้ เลย   ก.กลาง จะต้องประชุม มีมติในที่ ประชุม ทำหนังสือ เสนอ ผ่านกระทรวง ผ่าน มติคณะรัฐมนตรีผ่าน สภา  เห็นชอบ ให้ทำประกาศเป็นพระราชกิจจานุเบกษา ให้ ใช้ ได้ หลังจากวันที่ประกาศ   "พูดง่ายๆๆ ว่าต้องแก้กฏหมาย "  
และท่านก็ถามว่า 
"พวกเรา ว่าจะรอเวลา ที่ จะแก้กฏหมาย หรอ ซึ่งไม่ใช่เวลาแค่ 3 -4 เดือน  "ถ้าการร้องขอนั้นสำเร็จ
 4. ท่านบอกว่า การที่ กจ.(ก. กลางที่กรุงเทพ) ออกระเบียบตัว ที่ ห้ามใช้บัญชี ข้าม จังหวัด  และให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอบแข่งขัน ใช้บัญชีได้ เพียงที่ เดียว ก็ เพื่อ ป้องกัน  การทุจริต การเรียกใช้บัญชี จึง มีการ การ สอบ  ภาค ก., ภาค .ข,  ภาค.ค. อย่างนี้คับ อันนี้เป็นระเบียบเมื่อ ปี  2549 ออกมาครับ
5.ท่านยกกรณีการร้องศาล ปกครอง ของบัญชีเก่าของอบจ.กำแพงเพชร ของ เทศบาล เมือง ตาก  แก่งเสี้ยน ที่ผู้สอบแข่งขันได้ ร้องต่อศาลปกครอง แล้วศาลตัดสินให้ อบจ.ประกาศเปลี่ยนแปลงให้สามารถใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันทั่วประเทศได้เนื่อง จาก อบจ.ประกาศรับสมัครสอบก่อน ระเบียบ ก.จ. จะประกาศใช้  
------สรุปที่ พวกเราดำเนินการร้องต่อ อบจ.กำแพงเพชร ครั้งนี้ไม่สำเร็จ ไม่สามารถใช้บัญชีได้คับ-------
และท่านแนะวิธีการคือ
ให้พวกเรารวมตัวกันให้ได้มากกว่านี้ ให้เราไปยื่นหนังสือที่ คณะกรรมการกลาง กจ. (ที่กรุงเทพ) คับ และทำหนังสือ ต้น เรื่อง ของพวกเราจำนวน 4 สำเนา 
1.ส่งคณะกรรมการกลางที่กรุงเทพ ถ้าไปยื่นโดยรวมตัวไปหลายๆๆคนไปด้วยตนเองก็จะดี หรือไม่ก็ส่ง หนังสือทางไปรณีษย์ ไปก็ได้
2.ส่งคณะกรรมการ ก.จ.กำแพงเพชร 
3.ส่งอบจ.กำแพงเพชร
4.
อันนี้สำคัญ คับ เราต้องพึ่งพา บุคคลสำคัญ ประมาณว่า สส. ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ จะสามารถ ช่วยพวกเราได้ครับ ที่ประมาณว่า สนิท กับ กระทรวงมหาดไทย คับ 
 
ทั้งหมดที่แจ้งให้ทราบนี้ ก็คงต้อง ขอความร่วมมือ และ ความ คิดจากว่าที่นายช่างทุกท่านคับ


phuttanMon May 10 2010 13:14:02 GMT+0700 (ICT)