cmiscout / ห้องสอบ / ข้อสอบ ชุดที่ 1. วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

ข้อสอบ ชุดที่ 1. วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

อ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ

ข้อสอบ วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก
จำนวน 30 ข้อ

กำหนดการ
เปิดรับคำตอบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่  20 สิงหาคม 2553 เวลา  18.00 น.
ปิดรับคำตอบ  ในวันอาทิตย์ที่  22 สิงหาคม 2553 เวลา  18.00 น.

วิธีส่งคำตอบ
ให้ส่งคำตอบ มายัง Email : chiangmaiscout@hotmail.co.th โดยระบุหัวข้อว่า "ส่งคำตอบ ลูกเสือ 1/2553"
โดยก๊อปปี้ คำถาม และระบุคำตอบ ต่อท้ายคำถามทุกข้อ ให้ถูกต้อง

คำชี้แจงการทำข้อสอบ
1. คำถามมีทั้งสิ้น 30 ข้อ จาก 5 หมวดความรู้ (หมวดละ 6 ข้อ)
2. แต่ละหมวดความรู้ ต้องตอบถูกอย่างน้อย 3 ข้อ
3. ผลการสอบ จะแจ้งในกระทู้คำถามนี้ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 12.00 น.
(สำหรับผู้ที่ส่งคำตอบก่อนวันที่ 20.00 น. เวลา 23.30 น. ผู้ที่สอบตกมีสิทธิ์ส่งคำตอบใหม่)
4. ผลการสอบรอบที่ 2 จะแจ้งในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553 ก่อนเวลา 12.00 น.
(เป็นการแจ้งผลครั้งสุดท้าย ไม่สามารถขอสอบแก้ตัวได้อีก)


ก็อปปี้ ส่วนข้างล่างนี้ และ วางลง Email ของท่าน
เพื่อส่งมายัง Email : chiangmaiscout@hotmail.co.th


ชื่อผู้ส่งข้อสอบ เด็กชาย/นาย __________________________________________
ระดับชั้นมัธยมปีที่______ห้อง______ เลขที่_____สังกัดหมู่_______กอง_________
Username ที่ใช้เข้าระบบ ในเว็บบอร์ด  ___________________________________
Email Address ที่ใช้ส่งคำตอบ  ________________________________________
ข้อสอบ วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

หมวดที่ 1 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1. เครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย อุปกรณ์รวม กี่ชิ้น ระหว่าง 7 ชิ้น กับ 10 ชิ้น      
ตอบ: ..............................................

2. ท่าใดต่อไปนี้เป็นท่าเริ่มต้น ในการปฏิบัติ ท่าอื่นๆ ระหว่าท่าตรง กับท่า พัก
 ตอบ: ..............................................

 
3. ท้าซ้ายหัน/ขวาหัน อยู่กับที่ มีกี่จังหวะ ระหว่าง 2 จังหวะ กับ 3 จังหวะ
ตอบ: ..............................................

4. ท่ากลับหลังหัน อยู่กับที่ มีกี่จังหฟวะ ระหว่าง 2 จังหวะ กับ 4 จังหวะ
ตอบ: ..............................................

5. การทำความเคาระ อยู่กับที่ เมื่อมีอาวุธ เรียกว่าอะไร ระหว่าง วันทายหัตถ์ กับ วันทยาวุธ
ตอบ: ..............................................

6. การเข้าแถวหมู่ตอนลึก นายหมู่อยู่ด้านไหน ระหว่าง ด้านหน้าของหมู่ หรือ ด้านขวาของหมู่
ตอบ: ..............................................

หมวดที่ 2 ภูมิหลังลูกเสือโลก และ การลูกเสือนานาชาติ

7. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก คือใคร (ชื่อเต็ม)
ตอบ: ..............................................

8. การอยู่ค่ายพักแรมครั้งแรกของโลก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. อะไร และ สถานที่แห่งใด
ตอบ: ..............................................

9. BP. เขียนหนังสือที่ชื่ออะไร ที่เกียวข้องกับลูกเสือ
ตอบ: ..............................................

10. สำนักงานลูกเสือโลก มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง
ตอบ: ..............................................

11. ประเทศไทย ขึ้นกับสำนักงานลูกเสือโลกเขตไหน
ตอบ: ..............................................

12. จากข้อมูลปี 2543 สมาชิกขององค์กรลูกเสือโลก มีกี่ประเทศ
ตอบ: ..............................................หมวดที่ 3 ประวัติลูกเสือไทย และ โครงสร้างและการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ

13. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยคือใคร
ตอบ: ..............................................

14. วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่เท่าไร เดือนอะไร
ตอบ: ..............................................

15. ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะลูกเสือโลก ในปีใดและเป็นลำดับที่เท่าไรของโลก
ตอบ: ..............................................

16. ลูกเสือไทยคนแรก ชื่ออะไร
ตอบ: ..............................................

17. ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือใคร
ตอบ: ..............................................

18. สภานานกสภาลูกเสือแห่งชาติ คือใคร
ตอบ: ..............................................


หมวดที่ 4 เงื่อนเชือก และ บุกเบิก

19. เงื่อนที่ใช้ในการต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากัน คือเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................

20. เงื่อนที่ใช้ในการต่อเชือกที่มีขนาดไม่เท่ากัน คือเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................

21. การผูกกากบาท ขึ้นต้นด้วยเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................

22. การผูกทะแยง ขึ้นต้นด้วยเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................

23. เงื่อนที่ใช้ในการปีนลงจากที่สูง และ สามารถเก็บเชื่อกกลับไปได้ คือเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................

24. เงื่อนที่นิยมใช้ผูกกับสมอบกเพื่อดึงรั้งเต้นท์ คือ เงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................


หมวดที่ 5 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

25. คำปฏิญาณของลูกเสือ มีกี่ข้อ
ตอบ: ..............................................

26. "การที่ลูกเสือจะทำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สำเร็จ แม้จะยากลำบากเพียงใดก็ตาม" ตรงกับกฎลูกเสือข้อใด
ตอบ: ..............................................

27. การที่ลูกเสือช่วยจูงผู้สูงอายุข้ามถนน เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อใด
ตอบ: ..............................................

28. การที่ลูกเสือแต่งกายเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อใด บอกมาแค่ 1 ข้อ
ตอบ: ..............................................

29. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก เป็นกฎข้อที่เท่าไร
ตอบ: ..............................................

30. กฏข้อที่ 9 กล่าวไว้ว่าอย่างไร
ตอบ: ..............................................


- - - - - - -

ku_yosTue Aug 17 2010 03:36:20 GMT+0700 (ICT)