dekthai / คณิตพื้นฐาน / แผ่นพับ สูตรคณิต(หมดเขต)

แผ่นพับ สูตรคณิต(หมดเขต)

กำหนดส่งสิ้นเดือนนี้(30/สค/52)

1.เนื้อหาสูตรเหมือนกันได้

2.หน้าปกต้องทำเอง ด้วยมือ(hand make) 

   ห้ามใช้ คอมฯ

pathskr13Sun Aug 30 2009 11:49:32 GMT+0700 (ICT)