devabodhisattva / ธรรมมะพระฤาษี / ธรรมะแผ่นดิไหว อ.ท่ากล่าวเตือยสติใว้

ธรรมะแผ่นดิไหว อ.ท่ากล่าวเตือยสติใว้

...แผ่นดินจะไหว ก็ปล่อยให้มันไหวไป รักษาใจตัวเอง อย่าให้ไหวไปตามแผ่นดินก็พอ สรรพสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา จะตายวันนี้หรือตายวันหน้าก็ตายเหมือนกัน ต่างกันที่ว่าก่อนตายแต่ละคนได้เตรียมใจตัวเองให้พร้อมหรือยังเท่านั้น พยายามรักษาศีลให้เป็นปกติ ทรงฌาณสมาบัติให้เป็นปกติ ทรงอารมณ์พระนิพพานให้เป็นปกติ ปุบปับตายขึ้นมาจะได้มีสุคติภูมิเป็นที่ไปกันทุกคนนะ เจริญพร...ฤาษีพุทธเวทย์ เขมเทโว

pbbtWed Apr 20 2011 13:10:22 GMT+0700 (ICT)