dgnsnow / Dgn-Snow Database / การทำเควสเพื่อลง F7 SambabaเมืองVaild Reath

การทำเควสเพื่อลง F7 SambabaเมืองVaild Reath


ให้เราไปรับเควสที่เมือง
Moon Beach Village
กับNPC ที่วงแดงๆไว้ให้นะ

[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/24/20/dgnsnow-2012-01-24-1327410913-13552239021878596927.gif[/img]


เมื่อมาถึงแล้วหน้าตาNPC จะเป็นแบบนี้นะ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/24/20/dgnsnow-2012-01-24-1327411288-19736749111805161922.gif[/img]

เราก็รับเควสจากเขามาเลย เควสชื่อ Farrell's Diary 1
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/24/20/dgnsnow-2012-01-24-1327412060-13436106072132532045.gif[/img]


เขาจะให้เราไปส่งเควสที่เมือง Merchant Village หรือที่เรียกกัน Libra ส่งกับNPC ชื่อ Pablo
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327555337-1178346910966513303.gif[/img]

เมื่อเราส่งเควสแล้วก็รับเควสจากNPC Pabloอีก เขาจะให้เราไปหากุญแจ โดยเล่นMission ที่เมือง Valid Raeth
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327555211-1291788695831140804.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327555227-397862781975078902.gif[/img]


ในเควสให้เขาให้เราไปที่เมือง Valid Raeth Mission Mapเพื่อฆ่าบอสในF5Sambaba
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327555660-4370677201351269831.gif[/img]

เราก็ต้องลงF1 - F5 ตามรูปเพื่อ ฆ่าบอสใน F5
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327555925-16426746021068774066.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327555991-1456223394981533736.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327556010-106346322757975023.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327556031-55004716373240418.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327556049-6146032582085154058.gif[/img]


เย้~!!เควสเสร้จแล้วได้กุญแจมาแล้ว
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327557131-20172988261417353018.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327557146-2037676522834430740.gif[/img]

แล้ว ก็ส่งเควสที่NPC Pabloคนเดิมนะ  ที่เมืองMerchant Village หริือเรียกกันว่า เมือง Libra
เราส่งเควสเฉยๆนะไม่ต้องรับเควสมา เรา ค่อยมารับกับอีกตัวนุง
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/12/dgnsnow-2012-01-26-1327557374-10169639001988666766.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327557631-20834303301471735417.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327557644-13003143611462433853.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327557657-14809513081327299102.gif[/img]


จากส่งเควส เราก็มารับเควสกับ NPC Noel รับเควสที่เมืองMerchant Village เมืองที่อยู่นี่และ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559062-4515082171604947636.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559124-13890559581633131811.gif[/img]

คุยแล้วก็รับ 2รอบนะ (รอบที่2นั้นจะให้ตอบคำถาม คำตอบไล่เลยนะ 3 3 1 ) ตามรูปเลยก็ได้นะ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559228-3110504221905381835.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559243-826471780282868949.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559261-1963589625904361536.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559300-796071383985710982.gif[/img]


ต่อมาให้มารับกับคนนี้กับ NPC Hoffman
((อยู่หน้าบันได))

[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559457-541483806110008402.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559483-243389204473693546.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559496-644826395402734192.gif[/img]

จากนั้นขึ้นบรรไดไปส่งเควสที่ NPC เฒ่า Pablo ด้านบนเลยนะ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559608-6868088972074353102.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559637-272191351873793878.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559654-21192912491442563410.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559670-2077663371601978731.gif[/img]

ส่งเสร็จแล้วรับต่อมาเลยนะ ((ปล.จะวนอยู่กับNPC แค่3ตัวนี้))
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559807-609119875592980383.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327559827-19042141441784414491.gif[/img]


ส่งแล้วก็รับเควสกับ Noel ต่อ นะ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327560307-8853520831467364769.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/13/dgnsnow-2012-01-26-1327560376-7145478722128075120.gif[/img]

เขาจะให้ไปส่งกับ NPC Pablo อีกแล้ว...
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327561614-7941533311511080381.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327561655-6240123801941045038.gif[/img]

แล้วก็รับจาก NPC Pablo มาส่งที่ ตัว NPC Noel ตามรูป~~~~
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327561878-8783848911197961937.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327561896-15542855711645455752.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327561981-4929238331299532299.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327561995-697111324247550217.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327562013-615133828290166008.gif[/img]

ส่งเสร็จแล้วรับต่อเลย
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327562375-2115420812935238862.gif[/img]

ของที่NPC ให้หานะครับ ให้ไปที่ Valid Raeth Mission Map((แนะนำว่าให้ลง F2 ของ Sambaba หรือไม่ก็ F4 นะครับ))
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327563286-8931088893600573.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327563300-19940508701059440252.gif[/img]

แล้วก็ฆ่าบอสประจำ Mission เย้~!!!!!!!!! สำเร็จเควสแล้ว กิกิ ตามรูปเลย งิๆ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327563319-4865641581736853176.gif[/img]

ให้กลับไปส่งที่ NPC Noel คุยเสร็จจะเป็นภาพ Movie ตามรูปเล็กน้อยนะ นั่งดูไปเพลินๆ งิๆ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327563694-1376004615313538669.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327563713-11447177161326013738.gif[/img]

หลังจากนั้นรับเควสจากNPC Noel ต่อเลย ตามรูป~~~
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327563951-1195255789469682272.gif[/img]

ในเควสเขาให้ไปส่งเควสที่ NPC Hoffman
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327564345-12837866272086867171.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327564394-13371637721981598870.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327564414-19388430692033467818.gif[/img]

คุยกับ NPC Hoffman แล้ว ก็จะเป็น Movie เล็กๆ อีกรอบ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327564699-123182309655283886.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327564714-717682619812893858.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/14/dgnsnow-2012-01-26-1327564739-380914312392789628.gif[/img]

แล้วก็คุยกับ Npc Hoffmanอีกครั้ง ตามรูป~~~~
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/15/dgnsnow-2012-01-26-1327564869-1469934961297997089.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/15/dgnsnow-2012-01-26-1327564927-1056426101486209215.gif[/img]

เสร็จแล้วคุยกับ NPC Hoffman อีกรอบเพื่อรับเควสสุดท้าย(((สุดท้ายแย้ว~!!))ตามรูปจ้าา
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/15/dgnsnow-2012-01-26-1327565053-20480440591079727039.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/15/dgnsnow-2012-01-26-1327565185-1094786471556110231.gif[/img]

ไปส่งที่ NPC Noel อีกครั้ง เป็นอันเสร็จเควสลง F7 จะ
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/15/dgnsnow-2012-01-26-1327565204-1510521727852180607.gif[/img]
[img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/01/26/15/dgnsnow-2012-01-26-1327565223-21691313405406050.gif[/img]
adminsnowWed Jan 25 2012 01:40:44 GMT+0700 (ICT)