dhamma / สวดมนต์และพระคาถา / บทอุทิศส่วนกุศล โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง (ฤาษีลิงดำ)

บทอุทิศส่วนกุศล โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง (ฤาษีลิงดำ)

คำอุทิศส่วนกุศล

โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)

อิทัง ปุญญะผะลัง....

ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด...

หากยังไม่ถึงพระนิพพนานเพียงใด ขอคำว่าไม่ได้ไม่มีจงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้านับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสูพระนิพานเทอญ  
(ท่อนไปนี้เพิ่มเติมเองค่ะ)

muwanFri Aug 06 2010 17:08:45 GMT+0700 (ICT)