diamondclub / บอร์ด อาสาสมัคร กู้ชีพ-กู้ภัย / ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์

ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์

คำศัพท์ที่ควรรู้ งานกู้ภัย FR, EMS, EMT-B

                                                อุปกรณ์ต่างๆ
         คำศัพท์                                                              ความหมาย
1. Wheeled  stretcher                                            เปลนอนชนิดล้อเลื่อน
2. Stairs  chair                                                                เปลนั่ง
3. Portable  stretcher                                                   เปลสนาม
4. Hard  collar                                                        เฝือกดามคอชนิดแข็ง
5. Head  immobilizer                                                อุปกรณ์ยึดตรึงศีรษะ
6. Long spinal board                                            กระดานรองหลังชนิดยาว
7. Belt                                                                            เข็มขัด
8. KED (Kendrick extrication device)                             ดามหลัง
9. Scoop                                                                      เปลตัก


   การประเมินการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว  (Rapid trauma assessment)


        ควรถามอาการผู้ป่วย  ในขณะที่ประเมินการบาดเจ็บ  และถ้ากลไกการบาดเจ็บอาจทำให้มีการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง 
หรือระดับความรู้สึกตัวผิดปกติควรยึดตรึงกระดูกสันหลังไปพร้อมกับการทำการ ประเมินแบบศรีาะจรดปลายเท้า  (Head to toe) 
ต่อมาคือการพิจารณาว่าผู้ป่วยต้องการกู้ชีพขั้นสูง (ALS)  ในขณะนั้นหรือทำการส่งต่ออย่างเร่งด่วน 
การประเมินซ้ำควรประเมินระดับความรู้สติ  (AVPU)  และการประเมินเบื้องต้น  (Primary  survey, ABC) 
ในขณะที่ทำการตรวจประเมินอย่างรวดเร็วนั้นสิ่งสำคัญคือการหาลักษณะของการบาด เจ็บ   เช่น


        การผิดรูป                 Deformities                     (ดีฟอร์มิตี)
        รอยฟกช้ำ                Contosion                       (คอนทูชั่น)
        แผลถลอก               Abrasion                          (อะเบรชั่น)
        แผลจากการแทง      Puncture/ Penetrations    (พังเจอร์/ เพนเนเตชั่น)
        แผลไหม้                 Burns                               (เบริน)
        ตำแหน่งเจ็บ            Tenderness                      (เทนเดอร์เนส)
        แผลฉีกขาด            Laceration                         (ลาซีเรชั่น)
        อาการบวม              Swelling                             (สวีลลิ่ง)

อักษรช่วยจำ   (DCAP/BTLS)    (ดี-แคป/บี-ที-แอล-เอส)

หมายเหตุ   ความหมายของ AVPU
 A  =  Aleart                         รู้สึกตัวดี
 V  =  Response to voice         ตอบสนองต่อเสียงเรียก
 P  =  Response  to  pain        ตอบสนองต่อความเจ็บปวด
 U  =  Unrseponsesive            ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นใดๆ

                                                อาการต่างๆ
        1.Head injury                     การได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ
        2.Blunt  chest                    ได้รับการกระแทกที่หน้าอก
        3.C-Spine  injury                 การบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอ
        4.Fracture  Femur                กระดูกต้นขาหัก
        5.Crushing                          การบดทับ
        6.Amputation                      การตัดขาดของอวัยวะ
        7.Pneumothorax                  ภาวะลมในช่องปอด
        8.Tension Pneumothorax       ภาวะลมในช่องปอดแบบมีแรงดัน
        9.Hemothorax                     ภาวะเลือดออกในช่องปอด
        10.Fracture                       การแตกหักของกระดูก
        11.Sprains                         ข้อแพลง
        12.Strains                          การเคล็ด
        13.Dislocation                     การเคลื่อนหลุดของข้อต่อกระดูก
        14.Exposed  bone                กระดูกโผล่
        15.Concussion                     สมองกระทบกระเทือน
        16.Cardiopulmonary              การช่วยฟื้นคืนชีพ
        17.Mass  Casualty                อุบัติเหตุหมู่

   คำศัพท์ทางการแพทย์

                          คำศัพท์                                                          ความหมาย
1. Oropharyngeal airway  (mouth gag), (airway)             อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ
2. Suction  (ซักชั่น)                                                                เครื่องดูดเสมหะ
3. Stethoscope   (สเต็ทโตสโคป)                                                  หูฟัง
4. Blood  pressure  (BP.)  (บลัดเพรสเชอร์)                               ความดันโลหิต
5. Splint  (สปลิ๊น)                                                                        การดาม
6. Stop bleed   (สต็อปบลีด)                                                       ห้ามเลือด
7. Gluco-meter   (กลูโคมิเตอร์)                                    เครื่องวัดค่าน้ำตาลในกระแสเลือด
8. Elastic Bandage (EB.)   (อิลาสติคแบนเดก)                           ผ้าพันชนิดยืด         
9. Defibrillator   (ดีฟิบบริลเลเตอร์)                                         เครื่องกระตุกหัวใจ
10.Pulse Oxymeter                                             เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ O2 ในกระแสเลือด
11.Treatment   (ทรีทเม้น)                                                         การรักษา
12.Diagnosis   (ไดแอ็กโนซีส)                                                   การวินิจฉัย
13.Vital sign  (ไวทอลไซน์)                                                      สัญญาณชีพ
14.Temperature   (เทมเพอเรเจอร์)                                            อุณหภูมิ
15.Pulse                                                                                    ชีพจร
16.Respiration   (เรสไปเรชั่น)                                                  การหายใจ
17.Blood pressure   (บลัดเพรสเชอร์)                                     ความดันโลหิต
18.Observe   (ออบเสริฟ)                                                       สังเกตอาการ
19.Tepid sponge   (เทปปิดสปั้น)                                           เช็ดตัวลดไข้
20.Transfer   (ทรานสเฟอร์)                                                   การย้ายผู้ป่วย
21.Discharge   (ดีสชาร์จ)                                                   การจำหน่ายผู้ป่วย
22.Sphygmomanometer  (สฟิกโมมาโนมิเตอร์)                เครื่องวัดความดันโลหิต
23.Needle   (นีดเดิล)                                                                   เข็ม
24.Syringe    (ไซริง)                                                            กระบอกฉีดยา
25.Intravenous Fluid (IV.Fluid)                                          สารน้ำ  (น้ำเกลือ)
26.Medicut   (เม็ดดิขัด)                                                      เข็มแทงน้ำเกลือ
27.I.V. set                                                                             ชุดให้สารน้ำ
28.Extension   (เอ็กซ์เทรนชั่น)                                         สายต่อชุดให้น้ำเกลือ
29.3-way  (ทรีเวย์)                                                              ข้อต่อ 3 ทาง
30.Tourniguet   (ทูนิเก้)                                                      สายยางรัดแขน
31.Gauze   (ก็อซ)                                                                   ผ้าก๊อซ
32.Dressing   (เดรสซิ่ง)                                                        การทำแผล
33.Top gause   (ท็อปก็อซ)                                   ผ้าก๊อซหุ้มสำลี  (ใช้พันแผลขนาดใหญ่)
34.Micropore   (ไมโครปอร์)                                      พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดกระดาษ
35.Transpore   (ทรานสปอร์)                                    พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดพลาสติก
36.Ambubag   (แอมบูแบ็ก)                                           ลูกยางบีบช่วยการหายใจ
37.Abnormal   (แอบนอร์มอล)                                                  ผิดปกติ
38.Abrotion   (อะบรอชั่น)                                                        การแท้ง
39.Artary   (อาร์เทอร์รีย์)                                                     เส้นเลือดแดง
40. Vein    (เวน)                                                                 เส้นเลือดดำ
41.B.P. drop   (บี.พี.ดร็อป)                                               ความดันเลือดต่ำ
42.Brain   (เบรน)                                                                    สมอง
43.Chills   (ชิลส์)                                                             หนาวสั่นจากไข้สูง
44.Coma    (โคม่า)                                                        ภาวะหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
45.Complication   (คอมพลิเคชั่น)                                         โรคแทรกซ้อน
46.Cyanosis   (ไซยาโนซีส)                                      อาการเขียวจากการขาดออกซิเจน
47.Secretion   (ซิครีชั่น)                                                        สารคัดหลั่ง
48.Edema   (อิดีม่า)                                                                   บวม
49.Electrodiogram  (EKG)                                            เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
50.Expire   (เอ็กซ์ปาย)                                                           หมดอายุ
51.Infection    (อินเฟคชั่น)                                                    การติดเชื้อ
52.Jerk   (เจิ๊ก)                                                                      เคาะเข่า         
53.Nausea   (นอร์เซีย)                                                           คลื่นไส
54.Nipple   (นิปเปิล)                                                               หัวนม
55.Pain   (เพน)                                                                    ความปวด
56.Pale   (เพล)                                                                        ซีด
57.Paralysis  (Paralite)   (พาราไลซีส)                                     อัมพาต
58.Rupture   (รัปเจอร์)                                                          การแตก
59.Sick                                                                                   ป่วย
60.Side effect   (ไซด์เอฟเฟค)                                            ผลข้างเคียง
61.Sputum  (สปูตุ้ม)                                                             เสมหะ
62.Stat    (สแตท)                                                                 ทันที
63.Stomach   (สโตมัส)                                                  กระเพาะอาหาร
64.Stress   (สเตรส)                                                             เครียด
65.Therapy   (เทอราปี้)                                                      การรักษา
66.Unconscious   (อันคอนเชียส)                                        ไม่รู้สึกตัว
67.Urine   (ยูรีน)                                                                 ปัสสาวะ
68.Urine analysis   (ยูรีนอะนาไลซีส)                         การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
69.Vomit                                                                           อาเจียน
70.Wound    (วูน)                                                               แผล
71.Weight                                                                        น้ำหนัก
72.Weak   (วี๊ค)                                                               อ่อนเพลีย
73.Surgery   (เซอ-เจอ-รี่)                                                ศัลยกรรม
74.Medication   (เหม็ด-ดิ-เด-ชั่น)                                     อายุรกรรม
75.Pediatric   (พี-เดรีย-ตริก)                                         กุมารเวชกรรม
76.Obstetric   (อ๊อบ-สเต-ตริก)                                          สูติกรรม
77.Gynecology   (ไก-เนค-โค-โล-จี้)                               นรีเวชกรรม
78.Orthopedic   (ออ-โถ-ปี-ดิก)                                     กระดูกและข้อ
79.Hemodialysis   

e20pkfWed May 16 2012 12:32:53 GMT+0700 (ICT)