dieselpowersound / ห้องสมุดดีเซลเพาเวอร์ซาวด์ / มิกเซอร์ (MIXER

มิกเซอร์ (MIXERมิกเซอร์ (MIXER)
     คำว่า MIXER ท่านทั้งหลายคงคุ้นกันดี แต่ในที่นี้จะขอแนะนำคำว่า MIXER อีกลักษณะหนึ่งขอเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับ
MIXER ในทางระบบเสียงจะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเพราะจะทำหน้าที่ ทั้งใช้เลือกว่าจะให้สัญญาณเสียงจาก IN PUT ไหนออกบ้าง คือ ทำหน้าที่เป็นตัวเลือกสัญญาณ IN PUT อีกหน้าที่หนึ่งของMIXER คือ ทำหน้าที่ผสมสัญญาณและปรับแต่งสัญญาณต่างๆให้มีระดับตามที่ต้องการ จะเห็นแล้วว่า MIXER มีความสำคัญมากๆในอุปกรณ์ระบบเสียงเพราะถ้าเรามีสัญญาณเสียงที่สมบูรณ์มากๆมีเสียงร้องที่ดีขนาดไหน ลำโพงดีมาก POWER AMP หรือระบบดีสุดยอดแต่ MIXER ชำรุดหรือเกิดทำงานผิดพลาดจะทำให้งานนั้นๆล้มได้ทั้งงาน

มาดูการเลือกใช้ MIXER กันบ้างนะครับ MIXER จากหลักๆขึ้นอยู่กับการใช้งานคือ
   - MIXER ใช้สำหรับงานแสดงสด
   - MIXER ใช้สำหรับบันทึกเสียง
   - MIXER ใช้สำหรับงานออกอากาศ
     เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความจำเป็นที่จะใช้ เลือกใช้อุปกรณ์ MIXER ท่านควรดูก่อนว่างานของท่านจัดอยู่งานประเภทใดที่ได้กล่าวมาข้างต้น เมื่อท่านได้กำหนดได้แล้วว่างานท่านเป็นแบบใดแล้วท่านก็ต้องมาตรวจสอบดูว่างานของท่านมี IN PUTมากน้อยเท่าใดกำหนดให้พอดี ทางด้าน OUT PUT ท่านต้องตรวจสอบดูว่างานของท่านต้องการกระจายสัญญาณไปที่ไหนบ้างและกำหนดให้พอดี ต่อมาท่านก็มาดูที่ยี่ห้อ ขอแนะนำอย่างนี้คือ ดูที่ยี่ห้อที่มีการบริการหลังการขายดีๆ ครับ คืออุปกรณ์ต้องอยู่กับเราอีกนานและมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ เมื่อมีการเสียหายแล้วควรจะมีอะไหล่สำรองในการซ่อมแซม

การติดตั้งการใช้งาน
     เมือเราเลือก MIXER ที่เราต้องการได้แล้วเราควรต้องดูตำแหน่งและพื้นที่ในการใช้งานและที่สำคัญมากๆคือ พื้นที่นั้นๆจะต้องไม่อยู่ในห้องที่มีฝุ่นละอองมากๆ มีความชื้นสูงจะทำให้อุปกรณ์ของท่านเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดและควรมีผ้าคลุมอุปกรณ์เมื่อไม่มีการใช้งาน พื้นที่ตั้งอุปกรณ์ก็ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็น กิจกรรมต่างๆของแหล่งกำเนิดเสียงเพื่อจะทำให้การควบคุมเสียงทำได้ดี และง่ายต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ในวงการเครื่องเสียงอาชีพ (Professional audio) แท่นผสมเสียง (mixing console) หรือเครื่องผสมเสียง (Audio mixer) หรืออาจเรียกว่า บอร์ดเสียง (sound board, mixing desk) หรือเรียกทับศัพท์ว่า มิกเซอร์ (mixer) เป็นหัวใจในการทำงานด้านนี้

มิกเซอร์ (mixer) คือ
     อุปกรณ์อีเล็คทรอนิก ที่ทำการรวม (หรือเรียกว่า "ทำการผสม Mixing"), จัดระบบ, และเปลี่ยนแปลงความดัง, ปรับแต่ง การเคลื่อนไหว (Dynamic) สัญญาณเสียง
มิกเซอร์ สามารถผสมเสียง สัญญาณ อนาล็อก (Analog) หรือดิจิตอล (Digital)  ตามแต่ชนิดของมิกเซอร์ สัญญาณที่ถูกดัดแปลงแล้ว ( โวลท์ Voltages หรือ digital samples) จะถูกรวมกัน (Sum) เพื่อผลิตเป็นสัญญาณออกรวม (Combined output signals)
      มิกเซอร์ ถูกใช้ในงานอันหลากหลาย ทั้งงาน ห้องอัดเสียง (recording studios) ระบบเสียงสาธารณะ (Public address systems) ระบบขยายพลังเสียง (Sound reinforcement systems) งานแพร่กระจายเสียง (Broadcasting) ทีวี (Television) และงานตัดต่อหนัง (filmpost-production)
      ตัวอย่างการใช้งานง่ายๆของมิกเซอร์คือ การผสมสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน สองตัว ที่แต่ละตัว นักร้องอาจมีการร้องสลับ หรือคู่กัน โดยให้เสียงไปออกที่ชุดลำโพงพร้อมๆกัน ซึ่งในงานแสดงสด สัญญาณที่ออกจากมิกเซอร์จะถูกส่งตรงไปยังเครื่องขยายเสียง นอกจากมิกเซอร์นั้นมีแอมป์ในตัว (Powered mixer) หรือเป็นการต่อกับลำโพงที่มีแอมป์ในตัว (Powered speakers)
 

การดูแลบำรุงรักษา
      เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้คุ้มค่าและป้องกันการชำรุดขณะที่มีการใช้งาน เราจึงควรป้องกันโดยการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการตรวจเช็คสภาพการทำงานต่างๆทุกๆ 4 เดือนและทำความสะอาดอุปกรณ์ IN PUT OUT PUT ทุกๆเดือนโดยที่การทำความสะอาดคือการใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองออกจากตัวเครื่อง การทำความสะอาดภายในอุปกรณ์คือ การทำความสะอาด หน้าสัมผัสของ IN PUT OUT PUT ต่างๆโดยใช้น้ำยาทำความสะอาด มีข้อแนะนำอีกอย่าง ไม่ควรใช้น้ำยาฉีดล้าง SLIDE VOLLUM CONTROL เพราะจะทำให้ฝุ่นที่ติดภายในยังตกค้างมากขึ้นกว่าเดิม สามารถจะใช้ได้ในกรณีที่ขณะใช้งานอยู่และเกิดความผิดพลาด แต่เมื่อจบงานนั้นๆแล้วควรถอดเปลี่ยน หรือจะมี SLIDE VOLLUM บางรุ่นสามารถถอดฝาออกมาล้างภายนอกได้จะดีกว่าการฉีดเข้าภายใน SLIDE ในการตรวจเช็คทำความสะอาดอุปกรณ์แต่ละครั้ง ควรจะบันทึกผลการตรวจเช็คต่างๆเก็บไว้ด้วยว่ามีการชำรุดอะไรบ้างและได้ทำการแก้ไขอย่างไร เพื่อเก็บรวบรวมไว้เมื่อมีการชำรุดต่อๆไปจะได้แก้ไขได้ง่ายขึ้น และเป็นการเตรียมการไว้สำหรับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้ เช่น เมื่อเช็คครั้งที่ 1 พบSLIDE VOLLUM เสีย 2 ตัว ครั้งที่ 2 ก็เสียอีกแต่เป็น CH. อื่นๆมีการปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าอุปกรณ์ต่างๆเริ่มเสื่อมสภาพเราควรรายงานให้หัวหน้าทราบได้ว่า ควรจะซื้อเครื่องใหม่ทดแทนได้แล้ว หรือเตรียมการสำหรับซ่อมบำรุงใหม่ สิ่งที่ไม่ควรทำอีกย่างคือ การเป่าฝุ่นอัดเข้าที่ช่อง SLIDE จะทำให้ฝุ่นยิ่งเข้าไปมากกว่าเดิมเพราะหลัง SLIDE ไม่มีรูระบายฝุ่นออก หากท่านได้ทำการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องจะทำให้เครื่องของท่านสามารถใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุดและหมดปัญหาการชำรุดกลางงานได้ดีที่สุด

ปัญหาของ MIXER (ยกตัวอย่าง)
1. เสียงรบกวนออกที่ OUT PUT ตลอด
    - มีเสียงรบกวนออกขณะปรับหรี่ไฟในห้อง
    - มีเสียงรบกวนเมื่อต่อเข้ากับ VIDEO

สาเหตุของปัญหา
    - มีการต่อกราวด์ของระบบไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์หลายๆจุด
    - กราวด์ของระบบไฟฟ้าไม่เป็น O
    - มีการเดินสายสัญญาณรวมกับสายไฟฟ้าที่เป็นชุด DIMMER
    - การผิดพลาดของ MIXER เอง

การแก้ปัญหา
    - ตัดกราวด์ของเครื่องออกแล้วต่อกราวด์ให้มีการลงกราวด์ที่จุดๆเดียว
    - ให้ช่างไฟฟ้าตรวจเช็คกราวด์ใหม่ หรือเดินสายกราวด์จากจุดกำเนิดใหม่ และไม่ต่อร่วมกับระบบไฟฟ้าอื่นๆ
    - เช็คน๊อตยึด VOLLUM CONTROL ต่างๆที่แผง MIXER ว่ามีการคลายและหลุดหลวมไม่แน่นตรงไหนบ้างและทำการขันยึดให้แน่น

2.ต่ออุปกรณ์และ OUT PUT ไม่ออก
    - มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ MIXER ใหม่แทนอุปกรณ์เดิมต่างยี่ห้อกัน
    - ต่อ OUT PUT เป็น BALANCE
สาเหตุของปัญหา
    - CONECTOR ขาอุปกรณ์ใช้รับสัญญาณไม่ตรงกันบางยี่ห้อใช้ขา 2 เป็นสัญญาณบวก ขา 3 เป็นสัญญาณลบ CONCETOR แต่บางยี่ห้อใช้ขา 3 เป็นสัญญาณบวก ขา 2 เป็นสัญญาณลบ เมื่อทำเป็นอัน BALANCE จะทำให้สัญญาณบวก
ช๊อตลงกราวด์ ทำให้สัญญาณ OUT PUT ไม่ออก

การแก้ไขปัญหา
    - ตรวจเช็คอุปกรณ์ตามคู่มือ การใช้งานก่อนการติดตั้งอุปกรณ์และทำการแก้ไขก่อนการติดตั้งอุปกรณ์

3. ไม่สามารถเปิดสัญญาณ IN PUT ได้
    - ต่อสาย MIC ไม่ได้แต่ต่อสาย LINE ช่องที่ IN PUT เดียวกันได้
    - มีเสียงแตกพล่าเสียงไม่ชัดเจน

สาเหตุของปัญหา
    - ภาคขยาย IN PUT ที่เป็น MIC เสีย
    - CONECTOR INSERT ของช่อง IN PUT นั้นๆเสีย SW ตัดต่อภายใน CONECTOR ชำรุด
    - ต่อสัญญาณผิดคือเอาสัญญาณที่เป็น LINE มาเป็น IN PUT ที่เป็น MIC

การแก้ไขปัญหา
    - ถอด IN PUT ที่เสียมาซ่อมอาจจะมี IC / OP AMP เสีย
    - ถอด CONECTOR INSERT เปลี่ยนใหม่
    - บัดกรีเปลี่ยน CONECTOR จาก MIC เป็น LINE 

dieselpowersoundSun Jun 03 2012 20:15:35 GMT+0700 (ICT)