dragonfiveonline / โปรโมทเว็บไซต์ / กฏการโปรโมท

กฏการโปรโมท

1.ห้ามตั้งกระทู้โปรโมทมากกว่า 1 กระทู้
2.สามารถขุดกระทู้ได้ไม่เกิน 10 โพส
3.ห้ามโปรโมทเว็บไซต์ ลามก - ผิดกฏหมาย
4.ห้ามใส่ลิ้งค์ที่มีความอันตรายต่อคอมพิวเตอร์

โทษฝ่าฝืน
จะแบนถาวร

adminMon Apr 04 2011 20:32:34 GMT+0700 (ICT)