dreamfuture / General / ใกล้สอบ

ใกล้สอบ

ใกล้สอบกันแล้วนะ ตั้งใจอ่านหนังสือหน่อยนะครับทุกคนเลยที่เป็นสมาชิกที่นี่นะรวมถึงผมด้วยพอและไปอ่านต่อดีกว่าหนังสืออ่ะ(การ์ตูนนะ)555

NaRaTo ZaZaSun Sep 06 2009 12:48:44 GMT+0700 (ICT)