dreamsmmth / การใช้งาน เทคนิคต่างๆ / ข้อดี-ข้อเสียของ MgCamd และ CCcam

ข้อดี-ข้อเสียของ MgCamd และ CCcam


1.MgCamd (1 hop)


ข้อดี:

 • MgCamd เปลี่ยนช่องได้เร็วกว่า CCcam
  เพราะ เพราะการแชร์ออกมาเป็น MgCam ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม NewCS ในการแชร์และกระจาย Code ไปยังลูกข่าย โดยไม่จำเป็นต้องผ่าน Emulator ใดๆอีก (Hops: 1)
  อีกทั้ง MgCamd ยังมีระบบ Cache ทำให้สามารถเรียกเก็บ Key ที่ส่งมาจากฝั่งเซิฟเวอร์เพื่อรอการเรียก Key ได้
  โดยสังเกตง่ายๆด้วยการถอดสายแลนออกระหว่างดูช่องที่เรียกคีย์จากเซิฟเวอร์ โดยจะเห็นได้ชัดว่า MgCamd จะยังคงดูได้ต่อไปจนกระทั้ง Key ที่ถูกเรียกมาเก็บไว้จะถูกใช้ไปจนหมด
 • MgCamd มีระบบกรองขยะที่ดีกว่า CCcam
  เพราะ ระบบ Igore.list ของ MgCamd มีประสิทธิภาพในการบล๊อคขยะที่ถูกกรองมากจากฝั่งเซิฟเวอร์ได้แม่นยำและเสถียร
 • สามารถนำ Code มาแชร์ต่อในวงแลนหรือผ่าน Internet ได้
  เพราะ ข้อนี้ไม่ขอพูดถึงวิธีและขั้นตอนนะครับ ถ้าท่านใดสนใจต้องศึกษากันเอาเองครับ

ข้อเสีย:
 • MgCamd ไม่สามารถทำการ Reconnect ได้เหมือน CCcam
  เพราะ เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาจะยังไม่สามารถดูช่องที่เรียกคีย์ได้ เนื่องจาก MgCamd ยังไม่เห็น IP ที่ Router ปล่อยออกมาให้เครื่อง Dreambox จากนั้นเราจะต้องทำการ Restart Cam เพื่อให้มันมันทำการ Reconnect ไปยังเซิฟเวอร์อีกครั้ง
 • MgCamd ไม่สามารถอ่านการ์ดจากด้านหน้าเครื่องด้วยตัวมันเองได้
  เพราะ MgCamd จะต้องใ้ช้ NewCamd หรือ NewCS อ่านให้1.CCcam (2 hops)

ข้อดี:
 • CCcam สามารถ Reconnect ตัวเองได้ตลอดเวลา
  เพราะ ต่างจาก MgCamd ที่จะต้องทำการ Restart Cam เกือบทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่อง (ในกรณีที่ Router ไม่จำ MAC Address ของ Dreambox) โดย CCcam จะสามารถ Reconnect ไปยังเซิฟเวอร์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วินาที โดยไม่ต้องทำการ Restart Cam ใดๆทั้งสิ้น
 • CCcam สามารถตั้งค่าให้อ่านการ์ดจากด้านหน้าเครื่อง และหลังเครื่อง(ผ่าน Pheonix Card Reader) โดยไม่ต้องพึ่ง Emulator อื่นๆ

ข้อเสีย:
 • CCcam ไม่สามารถนำมาแชร์ต่อได้
  เพราะ ตัว CCcam ที่แชร์ออกมาจะถูกส่งโค๊ดออกมาเป็น C: ไม่ใช่ N: ซึ่งเราไม่สามารถนำมาส่งต่อด้วย Emulator ใดๆทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ทาง Server จะตั้งค่าให้ User นั้นๆ สามารถแชร์ต่อได้
 • CCcam มีความเร็วในการเปลี่ยนช่องที่ช้ากว่า MgCam (ในกรณีที่เซิฟเวอร์ส่งออกมาเป็น Hops 2)
  เพราะ โดยทั่วไปแล้วเซิฟเวอร์ที่แชร์ออกมาจะใช้ NewCS หรือ NewCamd เป็นตัวอ่านการ์ดและใช้ CCcam เป็นตัวปล่อย Code ให้ลูกข่าย เพราะฉะนั้นแล้วกว่าที่ Code จะมาถึงคุณ จะต้องผ่านมาตาม Step ที่้เรียกว่า Hops ที่มากกว่า ดังนี้

aottoFri Jul 08 2011 17:13:29 GMT+0700 (ICT)