dreamsmmth / การใช้งาน เทคนิคต่างๆ / ความรู้

ความรู้

หลังจากที่เคเบิล TRUEVISION มีการเพิ่มช่องใหม่และย้ายช่องเก่าในช่วงเวลา 01.00-06.00น.

ของเช้าวันอังคารที่ 12/07/11


มีผลทำให้ ช่องรายการตั้งแต่ 105 ขึ้่นไปมีการเปลี่ยนแปลง

บางช่องไม่มีภาพ มีแต่เสียง บางช่องชื่อรายการไม่ตรงกับรายการที่ออกอากาศ

บางช่องย้ายจากช่องเก่าไปยังช่องใหม่


การแก้ไข สามารถกระทำได้โดยการลงไฟล์เรียงช่องใหม่ หรือ การแฟลชอิมเมจใหม่

หรือ การสแกนช่องใหม่

แล้วแต่ยี่ห้อเครื่องรับแต่ละเครื่อง ต้องพิจารณาเป็นยี่ห้อๆไปในกรณีที่ ลงไฟล์เรียงช่องใหม่แล้ว ไม่สามารถรับชมได้ ให้อ่านเอกสารวิธีตรวจเช็ค

ของแต่ละยี่ห้อประกอบการแก้ไข


หรือ แก้ไขแล้ว ก็ยังไม่สำเร็จ อาจจำเป็นต้อง

1.ลง FIRMWARE ใหม่

2.ลง ไฟล์เรียงช่องใหม่

3.ลง CODE SERVER ใหม่


หรือ

1.ลง IMAGE ใหม่

2.ลง CODE SERVER ใหม่


หรือ


ส่งเครื่องมาให้ทีมงานแก้ไขสำหรับเครื่องรับ HD ทุกรุ่น การแก้ไข เริ่มต้นจาก ลงไฟล์เรียงช่องใหม่

เมื่อลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถรับชมได้ตามปกติ เพราะการลงไฟล์เรียงช่อง

ไม่มีผลทำให้ CODE SERVER ที่มีอยู่หายไป


ยกเว้น

-ท่านที่ใช้ VIVA HD FIRMWARE ก่อนวันที่ 01/07/11

-ท่านที่ใช้ XBOX HD1

-ท่านที่ใช้ SUPERNET , DRSAT HD FIRMWARE ก่อนวันที่ 11/10/10


ท่านจำเป็นต้องลง FIRMWARE ตัวล่าสุด , ลงไฟล์เรียงช่องล่าสุด และ ลง CODE SERVER

ถึงจะรับชมได้ตามปกติ....

ไฟล์เรียงช่องเครื่อง SUPERNET HD : http://www.megaupload.com/?d=UMZP78VC

วิธีลงไฟล์เรียงช่อง

1. ไป download ไฟล์เรียงช่อง ตาม LINK ด้านบน จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า _1.00_256K.bin
2. copy ไฟล์ชื่อ _1.00_256K.bin ลงใน usb drive
3. นำ usb ไปเสียบหลัง SUPERNET HD
4. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / ระบบ / Function USB / sda1 / เลื่อนรีโมทไปทางขวามือที่ STB/SW /
เลือก _1.00_256K.bin / ok / Data / Upgrade Succesfull

กด exit ออกให้หมด.....ช่องใหม่ก็จะเข้ามาเรียบร้อย....เป็นอันเสร็จพิธี
วิธีลง CODE SERVER

1. copy ไฟล์ที่ได้มาจาก SERVER ของท่านชื่อ Softcam.cfg ลงใน usb drive
2. นำ usb ไปเสียบด้านหลังเครื่อง SUPERNET HD
3. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / ระบบ / Softcam Set up / จากนั้นกดปุ่มสีแดงบนรีโมท

ที่หน้าจอทึวี จะมีตัวหนังสือขึ้นที่ช่อง IP ADDRESS,PORT,Username,Password ปรากฎขึ้นมา
จากนั้นให้กดปุ่มสีน้ำเงินบนรีโมท

กด exit ออกให้หมด แล้วไปดูว่าภาพมาหรือไม่....


*** ถ้าภาพไม่มา ให้ไปที่รูปเครื่อง SUPERNET ด้านล่าง แล้ว LOAD เอกสารวิธีการตรวจเช็คว่าภาพไม่มา
ทำอย่างไรมาอ่านดู แล้วทำตามนะครับ ***
วิธีการตรวจเช็คว่า CODE SERVER ในเครื่องหายหรือไม่

-ที่รีโมท กดปุ่ม menu / ระบบ / Softcam Set up

ถ้ามี CODE SERVER อยู่ในนั้น ที่ช่อง IP ADDRESS,PORT,Username,Password
จะต้องมีตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ ดอกจัน ระบุอยู่ในทุกช่อง ทุกบรรทัด


ถ้าไม่มี เป็นช่องว่างเปล่า แสดงว่า ท่านไม่มี CODE SERVER อยู่ในนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถรับชมได้

ให้ EMAIL มาขอจาก SERVER


*** เพิ่มเติม FW_SUPERNET_22-06-11 :http://www.megaupload.com/?d=0Z1HW999

----------------------------------------------------------


ไฟล์เรียงช่องเครื่อง XBOX HD : http://upload.one2car.com/download.aspx?pk...YZFZ3TSSH3PGDA3

วิธีลงไฟล์เรียงช่อง

1. ไป download ไฟล์เรียงช่อง ตาม LINK ด้านบน จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า channels.cdb
2. copy ไฟล์ channels.cdb ลงใน usb drive
3. นำ usb ไปเสียบหลัง XBOX
4. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / เครื่องมือ / Import Channels / yes
5. รอเครื่อง REBOOT ก็เป็นอันเสร์จสิ้นวิธีลง CODE SERVER

1. copy ไฟล์ที่ได้มาจาก SERVER ของท่านชื่อ Cccam.cfg ลงใน usb drive
2. นำ usb ไปเสียบหลัง XBOX
3. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / ตั้งค่าเน็ตเวิร์ค / กดเลข 8612 / ตั้งค่า Client / กดปุ่มสีแดงบนรีโมท

ที่หน้าจอจะเห็นคำว่า cccam.cfg เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่มสีน้ำเงินบนรีโมท

รอซักครู่ จะเห็นรูปเครื่องหมายถูกอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แสดงว่า เครื่องได้เชื่อมต่อกับ server แล้ว

จากนั้นกด exit ออกมาให้หน้าจอว่างๆ......ตอนนี้สัญญาณภาพมาเรียบร้อยแล้วครับวิธีการตรวจเช็คว่า CODE SERVER ในเครื่องหายหรือไม่


-ที่รีโมท กดปุ่ม menu / ตั้งค่าเน็ตเวิร์ค / กดเลข 8612 / ตั้งค่า Client / กดปุ่มสีเขียวบนรีโมท

จะเห็น CODE SERVER อยู่บนหน้าจอทีวี ที่ช่อง Server1,โปรโตคอล,พอร์ต,ชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน
จะมีตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ ดอกจัน ระบุอยู่ในทุกช่อง ทุกบรรทัด


ถ้าไม่มี เป็นช่องว่างเปล่า แสดงว่า ท่านไม่มี CODE SERVER อยู่ในนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถรับชมได้

ให้ EMAIL มาขอจาก SERVER*** เพิ่มเติม FW_XBOX_02-06-11 :http://upload.one2car.com/download.aspx?pk...ODFBJ457SIO9P2G
----------------------------------------------------------


ไฟล์เรียงช่องเครื่อง VIVA HD http://www.megaupload.com/?d=5EXMJH8T


วิธีลงไฟล์เรียงช่อง

1. ไป download ไฟล์เรียงช่อง ตาม LINK ด้านบน จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า Channels_12-07-54.bin
2. copy ไฟล์ชื่อ Channels_12-07-54.bin ลงใน usb drive
3. นำ usb ไปเสียบด้านหน้า VIVA HD
4. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / USB / อัพเกรดข้อมูล / Channels_12-07-54.bin / ok /

เครื่องจะ REBOOT เอง.....ช่องใหม่ก็จะเข้ามาเรียบร้อย....เป็นอันเสร็จพิธีวิธีลง CODE SERVER

1. copy ไฟล์ที่ได้มาจาก SERVER ของท่านชื่อ Cam_config.txt ลงใน usb drive
2. นำ usb ไปเสียบด้านหน้า VIVA HD
3. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / USB / อัพเกรดข้อมูล / Cam_config.txt / ok /

เครื่องจะ REBOOT เอง.....ภาพก็จะเข้ามาเรียบร้อย....เป็นอันเสร็จพิธี

*** ถ้าภาพไม่มา ให้ไปที่รูปเครื่อง VIVA ด้านล่าง แล้ว LOAD เอกสารวิธีการตรวจเช็คว่าภาพไม่มา
ทำอย่างไรมาอ่านดู แล้วทำตามนะครับ ***วิธีการตรวจเช็คว่า CODE SERVER ในเครื่องหายหรือไม่

-ที่รีโมท กดปุ่ม menu / 6666

ที่ช่อง Protocal : เลือกให้เป็น CCCAM จากนั้นหน้าจอจะขึ้นคำว่า Change Successful
( เฉพาะรหัส HD ต้องเลือกเป็น Newcs เท่านั้น)

จากนั้นกดปุ่มสีเหลืองบนรีโมท

ถ้ามี CODE SERVER อยู่ในนั้น ที่ช่อง Domain,PORT,Username,Password,Hops
จะมีตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ ดอกจัน ระบุอยู่ในทุกช่อง ทุกบรรทัด


ถ้าไม่มี เป็นช่องว่างเปล่า แสดงว่า ท่านไม่มี CODE SERVER อยู่ในนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถรับชมได้

ให้ EMAIL มาขอจาก SERVER


** เพิ่มเติม : FW_VIVA_04/07/11 :http://www.megaupload.com/?d=4IUL5ZHC


----------------------------------------------------------ไฟล์เรียงช่องเครื่อง S10 http://www.megaupload.com/?d=Q4GE1I9T

วิธีลงไฟล์เรียงช่อง

1. ไป download ไฟล์เรียงช่อง ตาม LINK ด้านบน จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า TP_PROG.dbs
2. copy ไฟล์ชื่อ TP_PROG.dbs ลงใน usb drive
3. นำ usb ไปเสียบหลัง S10
4. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / Tools / Upgrade by USB /

upgrade mode : Misc Files
select & upgrade : TP_PROG.dbs / ok / กดปุ่มสีเหลืองบนรีโมท

หน้าจอจะ LOADING ข้อมูล รอจนมันขึ้นคำว่า Upgrade Finished....

แล้วปิดเปิดเครื่องด้านหลัง 1 รอบ เป็นอันเสร็จพิธีวิธีลง CODE SERVER

1. copy ไฟล์ที่ได้มาจาก SERVER ของท่านชื่อ cccam.cfg ลงใน usb drive
2. นำ usb ไปเสียบด้านหลังเครื่อง S10
3. ที่รีโมท กดปุ่ม menu / การตั้งค่าเน็ตเวิร์ค / ตั้งค่า CCam Client / อัพเดทไฟล์ผ่าน USB / CCcam.cfg / OK /
กดปุ่มสีเหลืองบนรีโมท

ที่หน้าจอทีวีจะขึ้นประโยคว่า

กำลังอ่าน CCcam.cfg
ค้นพบบัญชีใหม่
Save data OK
การอ่านทั้งหมดเสร็จแล้ว

จากนั้นให้ไปที่ จัดการไฟล์ตั้งค่า / cccam.cfg / OK /

ที่หน้าจอทีวี จะเห็น CODE SERVER ของท่านปรากฎขึ้นมา ให้กดปุ่ม OK บนรีโมท

จะเห็น "เครื่องหมายถูก" ปรากฎอยู่ด้านหลังคำว่า No Active


*** ถ้า SERVER มี 5 บรรทัด ก็ต้องกด OK ทุกบรรทัด ***


จากนั้น กดปุ่ม exit ออก เครื่องจะทำการ save การตั้งค่า

จากนั้นไปปิดเปิด POWER ที่ด้านหลังเครื่อง คราวนี้...สัญญาณภาพก็จะมาทุกช่องแล้วล่ะครับ
วิธีการตรวจเช็คว่า CODE SERVER ในเครื่องหายหรือไม่

-ที่รีโมท กดปุ่ม menu / เครื่องมือ / การตั้งค่าเน็ตเวิร์ค / ตั้งค่า Ccam Client / จัดการไฟล์ตั้งค่า /
cccam.cfg / OK

ในหน้า จัดการ CCam.cfg จะต้องเห็น CODE SERVER ปรากฎอยู่บนจอทีวี เช่น

C: xxx.xxx.xxx
C: xxx.xxx.xxx


ถ้าไม่มี เป็นช่องว่างเปล่า แสดงว่า ท่านไม่มี CODE SERVER อยู่ในนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถรับชมได้

ให้ EMAIL มาขอจาก SERVER


----------------------------------------------------------

aottoThu Jul 14 2011 15:30:00 GMT+0700 (ICT)